Vigtigt angående kontingentbetaling for 2018. Læs her!

Rigtig godt nytår!

Vi håber vi at rigtig mange må få glæde ved fortsat at arbejde med deres slægtsforskning og måske være heldige at finde billeder fra deres slægt.

Julekalender fra “Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie” 24 små vejledningsvideo, 1 ny hver dag, Klik her

Foreningens blad Slægt & Stavn nr. 4 – 2017.

Billeder fra 40 års jubilæum 2017 og Historiske Dage 2016 vises ude i højre side og i bunden af skærmen Generalforsamlingen 2016 samt Forårsudflugten 2009.