Nr. 3. August 2015

Slægt og Stavn Maj 2015

Indholdsfortegnelse:                                             Side:

  • Foreningsoversigt                                                   2
  • Den satans præst                                                    3
  • Scheen Mølle                                                           9
  • Københavnske skoleprotokoller                        16
  • Hvad der også kan findes i kirkebøgerne        20
  • Omkring Stormen på Dybbøl                             21
  • Indtastningsprojekt om fødsler                         31
  • Nyt fra Rigsarkivet – Skibstegninger                 32
  • Indscannede arkivalier via DAISY                     33
  • Begravelsesprotokoller fra Københavns                                                                                  Stadsarkiv 1861-1940                                           34
  • Slægtsforskning på Brandbjerg Højskole         35

Midtersiden er efterårets program 2015