USA, Canada og Australien

Rootsweb Guide
Online-vejledning i slægtsforskning, opdelt i mindre lektioner. Amerikansk slægtsforskning er særlig udbygget. Lektionerne kan downloades (rummer grafik og skal læses med Acrobat Reader).

The Genealogy Page
Officiel hjemmeside for National Archives and Records Administration. Rummer en vejledning i USA’s genealogi og oversigt over arkivaliegrupper (folketællinger, immigrationer og statsborgerskaber, militære arkivalier og enkelte andre arkivfonde). Man kan også se, hvilke der er mikrofilmet.

Ellis Island Database 
Ellis Island ved indsejlingen til New York var modtagestation for amerikanske indvandrere. 12000 frivillige mormoner har afskrevet og digitaliseret mikrofilm og optegnelser over ca. 22 millioner personer, der ankom i perioden 1892-1924, ca. 71 % af alle indvandrede. Dækker bl.a. skibe fra Tyskland, England, Irland og Finland. Ca. 100 millioner nulevende har slægtninge blandt de indrejste. Oplysningerne omfatter: Navn på den rejsende, fartøjets navn, afrejsehavn, ankomsthavn og tidspunkt. Undertiden findes ekstra oplysninger i form af alder, nationalitet og slægtninge. Fra navnet er der link til passagerlisten og et billede af skibet. Den flotte gestus er sket i et samarbejde mellem  mormonkirken og National Park Service/Statue of Liberty/Ellis Island Foundation. Læs nærmere om projektet her.
Stephen P. Morse har udarbejdet en søgeformular, der søger direkte i data. Som minimum kræves første bogstav i efternavnet. Søgningen kan forfines ved angivelse af den udvandredes køn (gender), alder, ankomstår, skib eller udvandringshavn. Desuden er der afgrænsningsmulighed på nationalitet. Der er avancerede søgemuligheder, som giver mere end 25 resultater ad gangen samt mulighed for at søge på bynavn (de avancerede søgninger er kun mulige med Netscape 4.5 eller højere). Seneste version 4 anbefales. Find søgeformularen her:

CastleGarden.org   Amerikas første immigrations center.

National Center for Health Statistics
NCHS’ hjemmeside rummer adresser til de kontorer, hvorfra man kan rekvirere officielle attester (vital records), f.eks. en dødsattest. Det er nødvendigt at kende statens navn.

Rootsweb’s Soundex Converter
Rootsweb oversætter efternavnet til Soundex-kodningen, en særlig lydskriftkombination af forbogstav efterfulgt af en streg og tre tal. Samtidig får man opgivet, hvilke efternavne der har samme kombination. Kodningen er nødvendig før søgning i f.eks. folketællinger. På Genealogy Page findes en redegørelse for kodningsprincipperne.

Immigrant Ships Transcribers Guild
ISTG består af en gruppe frivillige, som inddaterer passagerlister fra immigrantskibene. Der er nu 4 databaser. Under Bremen Project er der rigtig mange skibe inddateret. Se også ovenfor under Ellis Island database.

US GenWeb Project
Benyttes til søgning på enkeltstatsniveau. Indgang til hver enkelt stat, som så præsenteres efter en nogenlunde ens skabelon inden for hvert enkelt county (“amt”). Det enkelte county er indgang til lokale registranter, arkiver, gravstedsregistre m.m. Man finder ofte en oversigt over lokale “lookups”, der slår oplysninger op for andre i nærmere specificerede kilder. Ved man ikke i hvilket county et stednavn ligger, kan det findes via US County Resources. Vælg statens navn og stednavnet, eller skriv f.eks. kun Denmark og få at vide, i hvilke stater Denmark ligger.

Genealogy Links by Subject. Baker Family International Links Page
Familien Baker hævder at have udvalgt deres samling specielt efter, hvilke der er aktuelle, gratis at benytte eller rummer de bedste oplysninger. En del af dem er ellers svære at finde. Under Beware of ligger advarsler. Men trods “international” er USA bedst dækket ind og Danmark f.eks. ikke med.

A Barrel of Genealogy Links
Systematisk opdelt samling, som godt nok er international i sit sigte, men bedst dækker USA og Canada. Det fremgår af overskriften, hvis samlingen ikke dækker disse lande. Kommercielle sider står for sig selv.

Ancestry.com
På denne adresse er samlet databaserne Ancestry.com, MyFamily.com og FamilyHistory.com med tilsammen 400 millioner amerikanske navne, der kan søges i én fælles søgning. Bl.a. er Social Security Death Index med. I starten er det gratis, siden må man betale for adgangen. Desuden mulighed for at modtage nyhedsbreve.

Family Tree Maker (nu www.genealogy.com )
Firmaets hjemmeside rummer store navnedatabaser, hvor man lige kan kigge for at se, om ens eget navn er med. Derefter kan man så købe produktet – eller benytte sig af genealogy Helplist Miscellaneous (under Hele verden) for gratis opslag hos en “lookup”. Der er i øvrigt Family Finding Tools, Genealogy Community og How-To Info, hver med deres links. Men først og fremmest en kommerciel side for især Broderbund’s World Family Tree.

Danish-American Genealogical Group
Gruppen hører under Minnesota Genealogical Society. Fra hjemmesiden er der adgang til diverse amerikanske adresser af dansk relevans.

Danish Immigrant Museum i Elk Horn. Museets links er en blanding af oplysninger om Danmark og dansk-amerikanske hjemmesider. Der ligger et link til hjemmesiden for Den Danske Pioneer, blad for dansk-amerikanere med dansk og engelsk tekst og med mulighed for at annoncere.