Sverige

Riksarkivet och landsarkiven
Fælles indgang til rigsarkiv, landsarkiver og krigsarkivet.

SVAR / Digitale Forskarsalen
Det svenske rigsarkivs Arkivinformation. På siden kan man foretage fælles søgning i SVARs mikrokort og den nationale arkivdatabase NAD. Man kan krydse af i mikrokort og begrænse søgningen til SVARs katalog. Herfra kan man online købe eller leje mikrokort (kan også lånes fra nogle biblioteker).

Genline 
Normalt medtager jeg ikke betalingsdatabaser, men her er tale om meget tydelige gengivelser af originale kirkebogssider, som er digitaliseret med firmaets specielt udviklede software. Der er rabet til medlemmer af foreninger under Sveriges Släktforskarförbund. Følgende län (amter) er afsluttet: Kalmar, Östergötland og Värmland. De næste områder er Kronobergs og Göteborg och Bohus län. Malmöhus forventes afsluttet i 2003. Læs nærmere om projektet i Släkthistorisk Forum 2002 nr. 1 og 2 og i Slægt & Stavn 2002 nr. 3.

Svenska Emigrantinstitutet
Instituttet, der er beliggende i Utvandrarnas hus i Växjö rimeligt tæt på Danmark, har også kildemateriale om den svenske udvandring til Danmark. “Emigrantlänkar” har viderestilling til kilder, der også er brugbare for danskere med udvandrede slægtninge.

Emigrationsutredningen 1907-14
En mammutundersøgelse på 5000 sider med svensk statistik og udvandringslovgivning og 20 bilag. Behandler udvandringen til Amerika, bl.a. skildret i udvandrerbreve, og med tilbageblik på de samtidige forhold i Sverige. Kræver Acrobat Reader.

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen
DIS-Sveriges hjemmeside med mange anvendelige links til svenske kilder. Her findes også DIS-BYT, et elektronisk anekartotek. I DIS-BYT indgår f.eks. Anders Bergs forskningsprojekt med registrering af befolkningen i NV-Skåne 1580-1820 under nr. 1397.

Sveriges församlingar genom tiderna 
Matriklen bringer orden i 4381 sognenavne, med redegørelse for de ændringer, der er sket i perioden frem til 1988. Sogneoversigten suppleres af specialoversigter over særlige menigheder, fødselsanstalter o.l.

Genealogiska Föreningen
Træd ind i Katarinahuset, hjemsted for den landsdækkende svenske slægtsforskerforening, og se, hvad der gemmer sig i reoler og kartoteksskuffer. – Eller lav simpel navnesøgning på personer eller lokaliteter. De vurderer selv antallet af links til over 10.000.

Rötter
Svensk e-zine (netdagblad), henvendt til både begyndere og erfarne. “Lästips” rummer artikler om at slægtsforske i Sverige, orientering om svenske arkivers indhold og mulighed for efterlysninger, opdelt på landskaber eller slægtsnavne, svarende til den danske Anetavlen. Endvidere en vejledning til gode startsider for udenlandsk slægtsforskning. Også med engelsk tekst.

Surname Navigator 
Rob Kuijstens supersøgemaskine til 12 databaser med svensk indhold. Maskinen er tillempet, således at den søger alene på navne direkte i de ønskede databaser fra én fælles søgeboks. Vælg Sverige, via flaget.

Kyrkböcker på internet
På Rötter forsøger man at registrere samtlige html-sider eller databaser med kirkebogsafskrifter eller -registre. Ordnet efter landskab (amtsvis). Nogle sider er afgiftsbelagte.

Svensk släktforskning
Hans Ahlborg har ordnet eksisterende gode links til svensk slægtsforskning med særlig vægt på datalagret materiale (også det, som ligger på cd-rom). Under Internationella Länker ligger lidt ulogisk information om søgning af svenske telefonnumre mod betaling. Der findes også på siden en vejledning i svensk slægtsforskning for begyndere.

Centrala Soldatregistret
Et samarbejde mellem DIS og Centrala Soldatregistret. Her kan søges på personer som har været soldat. Der kan søges på Soldaternavn eller slægtsnavn.

Anno 1890. Folkräkningen 1890 på nätet
Folketællingen 1890 digitaliseres amt for amt. Foreløbig er Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland og Värmland færdige. Ved hjælp af Surname Navigator kan man søge et navn i alle amterne på én gang.

Jönköpingbygdens Genealogiska Förening
Foreningens medlemmer indtaster områdets kirkebøger sogn for sogn på lignende måde som i det danske kildeindtastningsprojekt. For øjeblikket ligger 46 sognes kirkebøger online (Fødte, viede og døde).

Indiko – kyrkböcker på nätet
I alt 63 sogne (ca. 800.000 personer) skal gøres søgbare i området omkring Skellefteå, Sundsvall og Linköping. Projektet finansieres af brugerbetaling, før man kan søge. Ikke alle sogne er med endnu.

Gotlands genvägar
To gotlandske søstre konkurrerer med os om at finde nyttige og anvendelige linksamlinger. Ud over specielt gotlandske sider findes der forskersider bl. a. med efterlysninger, slægtsforskningslinks og links til historien. I kategorien Slægtsforskningslinks findes bl.a. fine LÄNKAR TILL AMERIKA og til private hjemmesider.

Olika forskningslänkar
Endnu en gotlandsk side, her med specielt svenske (til dels skandinaviske) links til relevante slægtsforskerdatabaser og nogle få, der kommer ud over dette område, f.eks. Kort fra hele verden.

Svenska Hembygdsföreninger
Her kan man finde de forskellige lokal- og kulturarvs foreninger. Der kan søges på område.

Släktforskning i Sverige
Per Olov Bergmans hjemmeside med fortegnelse over litteratur, artikler og anmeldelser af lokalhistorisk og genealogisk karakter. Desuden en oversigt over publicerede slægtstavler samt kirkebogsregistre, dødsannoncer og nekrologer.

Blekingerötter 
Siden for folk med rødder i Blekinge. Adresser til kirkekontorer og landsbyernes menigheder.

Over Øresund 
En dansksproget vejledning til arkivbrug ved opsporing af danske aner i Sverige. Der gengives prøver på originale kilder (f. eks. husforhørslængder), case stories og gode websteder.  Siden fortæller om, hvorledes kilderne anvendes. Endvidere er der billedmateriale især fra Malmö. Hjemmesiden bygger på samarbejde mellem landsarkiverne i København og Lund og stadsarkiverne i København og Malmö, og hovedvægten ligger derfor på området Skåne og Halland. Siden er en videreudvikling af den dobbeltsprogede bog Over Øresund – Över Öresund og derfor også dobbeltsproget.

DDSS: Demografisk Databas Södra Sverige
Fælles indgang til 3 sydsvenske databaser med ens opbygget søgeformular: Födelse- och dopböcker/Lysnings- och vigselböcker og Död- och begravningsböcker, i Skåne og Blekinge.
SKÅNES DEMOGRAFISKA DATABAS dækker foreløbig 12 sogne i perioden 1646-1894. VIGSELREGISTER HALLAND stræber mod at registrere alle kirkebøger frem til 1860. Foreløbig er 90 sogne registreret, ældste vielser er fra 1672. FÖDELSEREGISTER MALMÖ KOMMUN går foreløbig til 1899. SVERIGES SKEPPSLISTOR dækker materiale i Landsarkivet i Lund for perioden 1837-1939. Endelig findes OSBY sogn 1647-1690 (Acrobat Reader).

Ortnamnsregistret
Et søgbart stednavneregister, hvor der kan søges på sogn, herred eller len. Minder lidt om Krabsen.

Skånes Genealogiska Förbund 
Via Skånes Genealogiska Förbunds hjemmeside kan man finde en oversigt over den administrative inddeling og områdets lokalforeninger. Fra deres hjemmeside kan der også mod betaling søges i databasen Emibas Skåne 1850-1900 (p.t. ca. 135.000 poster).

Svensk Lokalhistorisk Databas
Basen dækker det meste af Hallands län og lidt af Kalmar län. Forhandlingsprotokollerne afskrives ordret for perioden fra starten af 1700-tallet til 1918. Når protokollen er afskrevet, skannes den ind, så man fremover kan se en digital kopi. Projektet er endnu ikke færdiggjort.

Datakalender för åren 1500-2100
Egon Bosveds kalender dækker den svenske tidsregning inklusive de særlige årstal 1712 og 1753. Dækker også Finland med de afvigelser, der har været til den tilsvarende svenske kalender. Kalenderen kan downloades som selvoplukkelig fil (ikke Macintosh).

Malmö Släktforskarförening
Vores svenske venskabsforening har til huse på Stadsarkivet. Deres medlemmer hjælper vores og omvendt ved besøg på landets arkiver. Hvis nogen vil hjælpe svenske besøgende på danske arkiver, tager Gyda Mølsted eller Tage Ejbøl fra bestyrelsen med glæde imod tilbuddet.