Norden generelt

Scandinavian Roots – American Lives
Nordisk Ministerråds sider til nordisk emigration til USA. Der er links til The Nordic Emigration Databases (hvert af de 5 lande har separate sider), links til arkiver og institutioner i de 5 lande og USA. Beskrivelsen er på engelsk.

Cyndi’s list. Scandinavia
Amerikanske Cyndi Howells samler på slægtsforskningslinks. Dette er den skandinaviske delbase, som hyppigt opdateres. Herfra kan man også komme til hovedlisten eller til hvert af de skandinaviske lande. Siden er på engelsk.