Biblioteker

Bibliotek.dk
Bibliotek.dk er for det danske biblioteksvæsen, hvad Daisy er for det danske arkivvæsen. Her findes en samlet registrering af, hvad der findes i danske biblioteker siden 1970. Større artikler i danske aviser og tidsskrifter er registreret siden 1981, også ting, der ikke har med slægts- og lokalhistorie at gøre. Hvis materialet er til hjemlån, kan man bestille det hjem til sit lokale bibliotek. Læs nærmere under Hvordan bruger du Bibliotek.dk? Basen rummer også bøger, der er ældre end 1970, såfremt de er blevet online-registreret, og en del ældre stamtavler kan mangle af den grund. På landets Slægtshistoriske Centre findes imidlertid mikrofiche-kataloger over de slægtstavlesamlinger, som mormonerne har mikrofilmet, og disse film kan rekvireres hjem til centeret og benyttes der. Prøv også at søge mormonfilm i Familysearch.org.

Det Kongelige Bibliotek
Pligtafleveringsbibliotek med landets største samling af trykte slægtsbøger.

Statsbiblioteket i Århus
Online-katalog over en stor samling slægtsbøger.

Frederiksberg bibliotek
Adgang til bibliotekets hjemmeside om slægtsforskning. På siden ligger dels en række links til slægtsforskning i forskellige dele af verden, dels en introduktion til at slå op på alle bibliotekets bøger med slægtshistorie. Disse bøger må benyttes på stedet. Der er jævnligt kurser i at slå rigtigt op på siden.
På biblioteket er der stadig bevaret kort til slægtsnavne i årbøger og “sekundære navne” på indgiftede ægtefæller, som ikke umiddelbart fremgår af bogens titel eller emneord.
Fra PC’erne på biblioteket er der endvidere gratis online-adgang til søgning i Genline (svenske kirkebogssider) og Ancestry Library Edition, med mere end 4000 databaser med ca. 4 milliarder navne hovedsagelig til slægtsforskning i USA (til dels også i England).