Folketællinger/Kirkebøger på nettet

Arkivalier online
Siden rummer digitaliserede kirkebøger frem til 1892 og kongerigske folketællinger 1787-1916. Digitaliseringen er ikke færdig endnu, men husk, at nogle folketællinger allerede findes på CD-rom. Der skal installeres en plugin fra siden, før man kan læse arkivalierne. Desuden skal man anvende password på siden. Kvaliteten af indscanningerne er blevet kraftigt kritiseret, den dårlige funktionalitet har andre gjort noget ved. Man kan derfor med fordel aflægge et besøg hos dem:

AOV – AO Værktøjer
Læs om en fornuftig optimering af computer og søgning, inden du går i gang med Arkivalier online. Der ligger både en fornuftig vejledning til dette og til at komme godt i gang.

Indeks til arkivalieronline
En række frivillige råder bod på manglende registre over stoffet på arkivalier online. På siden ligger oversigter over en del amter, herreder og sogne, som diverse brugere har fundet på siden. Du kan forbedre indekset ved at indberette “nye” sider i den skabelon, der er beregnet til det.

Dansk Demografisk Database
I databasen kan søges navne på personer i folketællingerne 1787 til 1903, der er indtastet af frivillige under KIP-projektet. Ikke alle folketællinger er komplette, men 1787, 1801 og 1845 er færdige (1845-tællingen med fødested anført). De kan også købes på CD-rom/DVD.

Folketællinger
Aurelia Clemons i Indiana har udtrukket folketællinger fra Hjørring, Aalborg, Skanderborg, Randers, Svendborg, Odense, Holbæk og Frederiksborg amter (amtsinddelingen indtil 1970). De starter med 1787, men enkelte i Holbæk amt er dog fra 1771.

Folketællingen 1700