Foreninger og Tidsskrifter

Samfundet for Dansk Genealogi & Personalhistorie
Oversigt over virksomheden og bestyrelsen. Fra hjemmesiden viderestilling til udgivelsen Personalhistorisk Tidsskrift med indholdsfortegnelser siden 1997:2 og en kumuleret indholdsfortegnelse 1880-1990. Enkelte artikler, f.eks. om folketællingen 1801.

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
Overbygning for de danske slægtshistoriske foreninger, med angivelse af kontaktperson og hjemmeside. Foreningen afholder Bjerringbro-kurser for slægtsforskere og udgiver tidsskriftet “Slægten”. Medudgiver af det hedengangne “Hvem Forsker Hvad”.

DIS-Danmark – Databehandling i slægtsforskning
En landsdækkende forening for slægtsforskere med computere. Siden rummer information om foreningen, navne på “opslagsbrødre”, som slår efter i kilder, de ejer, en oversigt over slægtsforskningsprogrammer og Webadresser til ind- og udland.Det populære DIS-Forum hjælper med opsporing af slægtsmedlemmer, tydning, programproblemer m.m. Via Udvalgte sider føres man til søsterforeningerne i Norge og Sverige, som hver især registrerer nyttige nationale hjemmesider. Foreningen udgiver tidsskriftet Slægt & Data samt – efter tilmelding – nyhedsbreve.

Siden Saxo
Bladet rummer baggrundsartikler til de forhold, vore forfædre levede under, skrevet af fagfolk inden for historie. Den spændende hjemmeside rummer mange ting helt uafhængig af tidsskriftets indhold: Prøv f.eks. den danmarkshistoriske kalender: Hvad skete på en bestemt dato. Her kommer også aktuelle artikler om f.eks. vore højtider. Bladet udsendes af Statens Arkiver.

Fortid & Nutid
Tidsskriftet rummer baggrundsartikler til dansk kultur- og lokalhistorie. Det udgives af Dansk Historisk Fællesråd. Hjemmesiden rummer enkelte smagsprøver på artikler og interviews fra tidligere numre (kræver Acrobat Reader).

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
(Dog kun medlemsforeningerne).