Foredrag 2017

Onsdag den 11. Jan. kl. 19.00:. ”Husker du din skoletid” Peter Schønning. vanloese-skole-1945-brunArkiverne rummer protokoller med karakterer og forsøm-melser. Men hvordan har københavnerne oplevet det at gå i skole, og hvordan har skolen udviklet sig?     Køben-havns Stadsarkiv indsamlede over 3.000 erindringer i 1969 og 1995 og satte i forbindelse med skolens 200 års fødselsdag i 2014 fokus på skoleminder med konkurrencen ”Husker du din skoletid?”. De gamle og nye erindringer fortæller bl.a. om drenge- og pigeklasser, straf og belønning og forholdet mellem elev og lærer. Peter Schøning har arbejdet med erindringer i Stadsarkivet og fortæller om skolefotos og skoleerindringer. Måske har du også lyst til at skrive din historie Foto: Vanløse Skole er efter befrielsen optaget af tyske flygtninge, og undervisningen foregår uden for skolen. Her er det en drengeklasse, som undervises under trange forhold i Vanløse Tennisklub.

Onsdag den 8. feb. kl. 19.00: ”Den Spanske Syge”.  Søren K. Poder cand.mag. i foredrag1-brunhistorie. Tiden er 1918 og hele Verden lever i frygt for en usynlig dræber, der, som rygtet vil vide, har lagt hele landsbyer øde på sin vej. Og rygterne taler sandt. Den Spanske Syge er uden overdrivelse den mest katastrofale pandemi i historisk tid. Det antages at af ca. 30% af verdensbefolkning blev smittede, hvoraf mindst 50 millioner døde. I Danmark er tallet 12 til 15.000 døde. I dette foredrag vil Søren K. Poder fortælle om Den Spanske Syge i Danmark. Med udgangspunkt i købstaden Holbæk, vil en række resultater fra en igangværende undersøgelse blive præsenteret, sammen med hvordan viden og kilder til Den Spanske Syge kan bruges i et moderne pandemiberedskab. Du kan læse mere og følge projektet på www.denspanskesyge.dk

Onsdag den 8. mar. kl. 19.00:

                                              GENERALFORSAMLING

                                            Dagsorden efter vedtægterne.

”Digitaliseringen af de vestindiske arkivalier.” Niklas Thode Jensen, Arkivar, Ph.d. fra Rigsarkivet. Den 31. marts 2017 er det 100 år siden Danmark solgte Dansk vestindienVestindien til USA. I den anledning har Rigsarkivet siden 2013 været i gang med et stort projekt om indscanning af alle dets arkivalier fra de ca. 250 år, hvor kolonien tilhørte Danmark. Alle de 5 millioner billedfiler vil blive gjort tilgængelige for offentligheden i foråret 2017 på hjemmesiden http://www.virgin-islands-history.org/ , som dels introducerer til historien og hjælper med søgningen i arkivalierne. Desuden har Rigsarkivet igangsat et crowdsourcing projekt, hvor frivillige hjælper med at indtaste informationer fra de mange billedfiler, for at gøre det lettere at søge i dem online. Niklas Thode Jensen fortæller om projektet, introducerer hjemmesiden og Dansk Vestindiens historie samt introducerer til, hvordan man kan deltage som frivillig indtaster af de vestindiske arkivalier.  Se materiale fra foredrager.  Klik her

Onsdag den. 5. apr. kl. 19.00 ”Ejendomshistorie på arkiverne og på nettet”. 3c-brunUlrich Alster Klug. forfatter og underviser. Vore forfædre var fæstere, boede til leje eller ejede selv ejendom. Under alle omstændigheder er det spændende at belyse deres levevilkår med oplysninger om disse ejen-domme. Ejendomshistorie er dog ret kompleks, fordi kilderne er udarbejdet af forskellige myndigheder med forskellige formål for øje. Ulrich vil vise, hvor man finder kilderne, og hvordan man bruger dem, så en ejendoms historie kan afdækkes, fra brandforsikringsarkivalier over tinglysningen til matrikelkortene mv. Link til hæfter som kan købes af Ulrik Alster Klug  Klik her

Ejendomshistorie 1780-1844 Klik her.  Købstæder efter 1850 Klik her.

Forårsudflugten lørdag den 27. maj.  Vi påtænker denne gang at lave en hyggelig tur til Nordsjælland. Vi skal se nogle spændende ting, og spise frokost et dejligt sted. Reserver derfor allerede nu denne dato. Nærmere oplysninger om udflugten i næste nr. af bladet. Eller på vor hjemmeside.