Udvandring

Her beskrives danske baser til udvandring. Søg supplerende under transitlandets eller indvandringslandets kilder.

Det Danske Udvandrerarkiv
Hovedkilden er det danske politis lister over 394.000 udvandrede i perioden 1869-1908, som kan søges i en fælles base efter navn, opholdssted eller bestemmelsessted. Perioden 1909-1935 (indirekte) og 1909-1940 (direkte) findes på mikrofiche på landsarkiverne og visse lokalhistoriske arkiver. Via skibsnavnet ved direkte udvandrede kan man gå direkte til skibslisterne på Landsarkivet for Sjælland. Mormonudvandring er inkluderet 1868-1872 og 1882-1894. Ellers henvises til Udvandrerarkivet eller henvisningen nedenfor.
Brødrene Mouritzen i Vejle havde autorisation som udvandreragenter. Deres Vejlelister dækker 4109 udvandrede via Vejle i perioden 1879-1887. Man kan finde udvandrerens navn, hjemsted, løbenummer og kontraktens dato. Fra siden er der links til andre udvandrerlister og skibslister. Bornholms Historiske Samfund har en interessant baggrundsartikel om udvandringens historie. Her nævnes også kilder, man med fordel kan benytte.