Vejledninger

På sporet af slægten
Landsarkivet for Sjælland lavede oprindelig denne hjemmeside i tilslutning til en udsendelsesrække i TV og radio om 5 familier, der hver på sin måde fandt deres ældre slægtninge via arkiverne. Efterhånden er den blevet udbygget til en vejledningsside i snart sagt alle discipliner inden for slægtsforskning. Hjemmesiden fortæller om ægte begynderkilder i original og transskription, oplysninger om arkivindhold, læsehjælp i gotisk, problemer, man støder på, download af gotisk alfabet m.m. Alt i alt mere end 150 dokumenter. Hjemmesiden fortæller stadigvæk om de 5 medvirkende familier og rummer desuden “gode historier”. Hjemmesiden supplerer en bog af samme navn.

Över Öresund
En svensksproget vejledning til arkivbrug ved opsporing af svenske aner i Danmark. Der gengives prøver på originale kilder, case stories og gode websteder. Kilder til opsporing af københavnske aner er behandlet separat, og der er også billeder fra det gamle København. Hjemmesiden bygger på samarbejde mellem landsarkiverne i København og Lund og stadsarkiverne i København og Malmö, og hovedvægten ligger derfor på området Sjælland og Lolland-Falster. Siden er en videreudvikling af den dobbeltsprogede bog Over Øresund – Över Öresund og derfor også dobbeltsproget.

Rootsweb’s Guide to Tracing Family Trees
Engelsksproget vejledning til slægtsforskning i Danmark (og resten af Norden), bl.a. baseret på materiale udarbejdet af Family History Center, men der er også en oversættelse til engelsk af typiske danske arkivalieord og noget om dansk navngivning.

Genealogy Research in Denmark
Engelsksproget detaljeret beskrivelse af gode supplerende kilder til dansk genealogi. Læs om kildegrupper som fæstebreve, skattemandtaller, matrikler, jordebøger, reserveruller etc. og fordele og vanskeligheder under brug.

Slægtskabsbetegnelser
Hvad er egentlig en grandtante eller et næstsøskendebarn? Denne artikel fra Mål & Mæle prøver at få styr på betegnelserne.

Familiebetegnelser
Svend-Erik Christiansens artikel: Jeg – min halvfætters næstsøskendebarn blev oprindelig trykt i Slægt & Data 1994 nr. 2. Artiklen er koncentreret om de slægtsskabsbetegnelser, man støder på i danske dokumenter, specielt i de senere led, med udblik til Norge og England.