Nr. 2. Maj 2017

Slægt & Stavn 2017-2

Indholdsfortegnelse: Side:

  • Foreningsoversigt 2
  • Årsberetningen for 2016 3
  • Regnskab 2016 6
  • Udmeldelse af SSF 7
  • To forskellige mærkelige brødre fra 1800-tallet 8
  • Zaidas papirer (Madame sans gene) 11
  • Slægtsforskerdag 17
  • Slægtsforskardagarna 2017 i Halmstad 21
  • Flugten fra Horsens Fængsel 22
  • Offer for fætter-kusine-ægteskaber 23
  • Den Spanske Syge 24
  • Åbent hus for nye indtastere 25
  • “Marianne og Annette safe here” 26
  • Forordning fra 1736 27
  • FIND MY PAST – og en udvandret dansker 28
  • Vores forfædre 22
  • Nu er der adgang for alle til kildematerialet fra kolonitiden 34
  • Aktiviteter i fremtiden / kurser 35

Midtersiderne er slægtsforskerdagen 2017