Foredrag 2018

 

Forårsprogram 2018.

Onsdag den 10. Jan. kl. 19.00:. ”Slægtsforskning i 19-tallet.” 

 Per Andersen. Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet.

Vi er vant til at søge tilbage i tiden, men det sker også, at vi leder efter oplysninger om slægten i 1900-tallet. Her er kilderne ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte nødt til at lege detektiv også.

Per Andersen gennemgår en række af de vigtigske kilder til slægtsforskning i 1900-tallet, og det bliver krydret med mange eksempler på sager, som han selv har arbejdet med gennem tiden. Et nyttigt og lærerigt foredrag.  Bilag til foredraget. Klik her.

 Onsdag den 14. feb. kl. 19.00: ” De sindssyge og de døde”

Michael Dupont. Cand.mag.  adjunkt. Hvad gemmer der sig i embedslægernes arkiver, hvordan finder man dødsattester, og hvad kan der findes af oplysninger om de sinds-syge i sindssygehospita-lernes arkiver?

Det – og meget andet – kommer foredraget ind på, især med fokus på arkivalierne i relation til slægtsforskeren, og hvad det er muligt at finde om forfædrene. Bilag foredrag.  Klik her

 Onsdag den 14. mar. kl. 19.00:

                                              GENERALFORSAMLING

                                            Dagsorden efter vedtægterne.

”En generel introduktion til brug af DNA-tests i slægts-forskning af Anders Mørup-Petersen og Jacob Hejmdal Gren . Prisen på DNA-tests til slægtsforskningsformål er faldet dramatisk over de seneste år, så en relevant DNA-test nu kan købes for under 700 kroner. Samtidigt lader flere og flere danskere sig DNA teste, så mulighederne for at bruge DNA til at bekræfte sin slægts-forskning, finde nye efterlevende grene af slægten eller måske endda at kunne sætte navn på en ane der driller gennem DNA har aldrig været større end nu. Bilag til foredraget. Klik her

 

Onsdag den. 11. apr. kl. 19.00 ” Fødselsstiftelsen i København”.  Hans Peter Poulsen. Den Kongelige Fødselsstiftelses arkivalier var tidligere lukket land for slægtsforskere, men er nu tilgængelige efter de almindelige regler. De vigtigste protokoller, hovedprotokoller og udsætter-protokoller, har længe været på ArkivalierOnline, men nu er en række andre arkivalier kommet til, fx Paternitets-erklæringer. Arkivalierne kan give gode oplysninger om børn født på Fødselsstiftelsen, og fra 1910 på Rigshospitalet. Foredraget viser en række eksempler på, hvordan protokollerne kan udnyttes.

Bilag fra foredraget  1. Tidslinier,   2.  Fødselsstiftelsen3. Samme til udprintning  4.Eksempler fra Fødselsstiftelsen,

Forårsudflugten lørdag den 2. juni. 

Vi påtænker denne gang at lave en hyggelig tur til Frilandsmuseet. Vi skal se nogle spændende ting, og spise frokost der. Reserver derfor allerede nu denne dato. Nærmere oplysninger om udflugten i næste nr. af bladet. Eller på vor hjemmeside.