Slægtsforskerdag 2018

I år var temaet for slægtsforskerdagen “Håndværkere i vor Slægt” Klik her.

Den fandt som sædvanlig sted i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

 Glarmesterens svende  Kik her

”Håndværkere i danske byer ca. 1660-1850”                                                       Jørgen Mikkelsen. PowerPoint fil.  Klik her.

”De Københavnske Hånd-værker- og Handelslav” – Marianne Fritze Nehls og Nicolai Eberholst fra Københavns Stadsarkiv. PowerPoint fil. Klik her.