Slægtsforskerdag 2018

Slægtsforskerdag 2018

I år er temaet for slægtsforskerdagen “Håndværkere i vor Slægt”

Den finder som sædvanlig sted i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev