Slægtsforskerdag 2020

Årets slægtsforskerdag d. 24 oktober 2020 har temaet:

“Glemmer du så husker jeg”

Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger samt morgenkaffe og bolle.

Kl. 9.40 Anders Dalsager, historiker og museumsinspektør fra
Kroppedal Museum; ”Besættelsesårene i familiehistorien”

Kl. 10.40 Vi stiller spørgsmål.

Kl. 11.20 Niels Wium Olesen, lektor på Århus Universitet; ”Modstand” Årene 1940-1945 var så forbandede, at alle danskere gjorde modstand mod tyskerne eller gjorde vi?

Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål.

Kl. 12.30 Frokost: Maden hentes ved en buffet i forhallen, og tages med tilbage til spisning i salen

Kl. 13.45 Kaffe

14.00 Gitte og Petrine ”Alsange og andre sange fra en svunden tid”

Kl. 15.45 Afslutning

Pris 355,- Incl. Frokost samt morgenkaffe med bolle og ost. Dette indgår i prisen, kan ikke fravælges. Oplys hvis vegetarmad ønskes.

Tilmelding senest 24. september. Direkte til: krogh@get2net.dk eller
A.M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke