Slægtsforskerdag 2020

Grundet den nuværende coronasituation håber vi, at vi stadig kommer til at afholde slægtsforskerdagen. Vi ser tiden an til d. 15. september og vil herefter melde ud, om vi afholder arrangementet eller ej.
Det er stadig muligt at tilmelde sig, men vi ser gerne, at I venter med at betale til I hører mere.
Hvis vi afholder dagen, vil der i år ikke være buffet, men portionsanretninger til frokost
Vi håber på det bedste

Årets slægtsforskerdag d. 24 oktober 2020 har temaet:

“Glemmer du så husker jeg”

Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger samt morgenkaffe og bolle.

Kl. 9.40 Anders Dalsager, historiker og museumsinspektør fra
Kroppedal Museum; ”Besættelsesårene i familiehistorien”

Kl. 10.40 Vi stiller spørgsmål.

Kl. 11.20 Niels Wium Olesen, lektor på Århus Universitet; ”Modstand” Årene 1940-1945 var så forbandede, at alle danskere gjorde modstand mod tyskerne eller gjorde vi?

Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål.

Kl. 12.30 Frokost: Maden hentes ved en buffet i forhallen, og tages med tilbage til spisning i salen

Kl. 13.45 Kaffe

14.00 Gitte og Petrine ”Alsange og andre sange fra en svunden tid”

Kl. 15.45 Afslutning

Pris 355,- Incl. Frokost samt morgenkaffe med bolle og ost. Dette indgår i prisen, kan ikke fravælges. Oplys hvis vegetarmad ønskes.

Tilmelding senest 24. september. Direkte til: krogh@get2net.dk eller
A.M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke