Slægt & Stavn

StavnSlægt & Stavn er foreningens medlemsblad,
som bringer artikler om bl.a. slægtsforskning, kultur,
historie, samt meddelelser fra arkiver, foreninger, m.m. Det er medlemmernes blad, og artikler fra medlemmer er meget velkomne.
Bladet udsendes via Østjyllands Postcenter til medlemmerne 4 gange om året. Det er muligt at tegne særskilt abonnement på bladet for 145 kr. pr. år (pris i 2015).

Abonnement giver IKKE gratis adgang til arrangementerne!

 Artikler kan sendes til redaktøren:

Gitte Bergendorff Høstbo
Ettehavevej 51 B, 2730 Herlev
Tlf: 44 84 91 31

E-mail: janhb@mail.danbbs.dk