Foredrag 2016

Efterårsprogram.Kloge koner

Onsdag den 14. sep. kl. 19.00: ”Kloge koner og folkemedicin.” Folklorist Charlotte S.H. Jensen, Statens Arkiver og Nationalmuset.  En introduktion til folkemedicin og kloge folks virksomhed. Hvilke typer af kloge koner har der eksisteret i Danmark, og hvad baserede de deres virksomhed på? Fore-draget fortæller om et par af de kloge slægter, men kommer også ind på behandlingsmetoder der omfatter både medikamenter og magi. Hvor finder man kilder om de kloge, og hvad kan de fortælle?

Onsdag den 5. okt. kl. 19.00: ” De hvide busser”Mette Boritz, Overinspektør, Ph.d. Hvide busserfra Nationalmuseet. I december 1944 tillod den tyske besættelses-magt de danske myndigheder at hente syge danske politibetjente hjem fra kz-lejren Buchenwald i Tysk-land. Det blev begyndelsen på den største redningsaktion i Nordeuropas historie: De Hvide Busser. Fra december 1944 og frem til befrielsen i maj 1945 lykkedes det, at evakuere ca. 7.500 danske og norske fanger fra Tyskland til Danmark og Sverige. Dertil kom ca. 10.000 fanger fra andre nationer. Mette Boritz fortæller om redningsaktionen og om de mange mennesker som tog del i den, hvad enten de var fanger eller reddere.

Husk slægtsforskerdagen.Sporvogn på Frederiksberg-linjen

Lørdag den 5. nov. kl. 9.30-15.15 Slægtsforskerdag i Herlev Medborgerhus. Tema: Forfædrenes transportmuligheder. Tema: Forfædrenes transportmuligheder

Tre fine foredrag.
1.”Rejsende til lands og til vands i 18- og 1900-tallet”.  Michael Dupont, Cand.mag. adjunkt.  Rigsarkivet København.
2. ”Jernbanens mennesker”. Lars Bjarke Christensen.
3.
Københavns Sporvogne – fra luksus til hverdag”. Forfatter, redaktør B.A. Flemming Søeborg”.
Læs mere herom på foreningens hjemmeside. Tilmelding til krogh@get2net.dk

Bilag fra slægtsforskerdagen ligger under “Hent og print”

Onsdag den 9. nov.kl. 19.00: ” Kampen om magten i 1700-tallets Hundemordet 2københavnske gader”. Professor i historiker og forfatter Ulrik Langen: Med udgangspunkt i bogen ”Hundemordet i Vimmelskaftet” fortæller Ulrik Langen om livet og ikke mindst konflik- -terne i 1700-tallets københavnske gader. Det er almindeligt antaget, at volden i de europæiske storbyer aftog støt fra begyndelsen af den tidlig moderne periode til midten af det 20. århundrede. Men udviklingen er langt fra så entydig, som man kunne fristes til at tro. Med afsæt i en større opløbssag fra 1781 vil Ulrik Langen afdække uafklarede territoriale stridigheder og gammelt nag i det københavnske byrum.

Onsdag den. 7. dec. kl. 19.00:                                                Talerstol                                              ”Vore medlemmer fortæller”. Denne aften for vore medlemmer lov til selv at komme med indlæg. Har du noget du har oplevet og fundet gennem din slægts -forskning og gerne vil fortælle til videre, så har du chancen denne aften. Indlæg må vare ca. 10. min. Skriv i forvejen til A.M. Krogh-Thomsen. Krogh@get2net.dk

Forårsprogram overstået.

KartoffeltyskerOnsdag den 13. januar kl. 19.00:Kartoffeltyskerne: Fakta og myter”
Aksel Kramer, formand for Kartoffeltyskerne på Alheden. Kartoffeltyskerne kom i årene 1759 – 1761 inviteret af Frederik den 5. Der er mange fakta og myter om årsagerne: Fattigdom, religionsforfølgelse, menneske-hververes fortjeneste. Hvilket liv fik de her? Kom de med kartoflen? Lærte de danskerne at spise den? Hvorfor blev nogle mod alle odds og omgivelsernes modstand – medens de fleste opgav og rejste, mange til Volga som følge af løftebrud – og de landbrugsøkonomiske forhold.

6XOnsdag den 10. februar kl. 19.00: ”Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv i København”
Jesper Jørgensen, arkivar, fortæller om Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) og arkivets muligheder for hjælpe slægtsforskere. ABA blev oprettet i 1909 og fusioneret med Arbejdermuseet i 2004. Samlingerne dækker i hovedsagen fagbevægelsen, primært LO-fagbevægelsen, samt Socialdemokratiet og den øvrige venstrefløj. Arkivet består af ca. 3.600 person- og organisationsarkiver samt mange erindringer, fotografier m.m.

Onsdag den 9. marts kl. 19.00:

GENERALFORSAMLING – Dagsorden efter vedtægterne.

Stadsarkivet 2Stadsarkivet i København
Helga Mohr, arkivar fra Københavns Stadsarkiv vil fortælle om og præsentere de efterhånden mange slægtshistoriske kilder som Stadsarkivet har gjort tilgængelige på nettet.
Stadsarkivet 3

Hun vil også komme ind på de projekter som er i støbeskeen og som påtænkes sendt ud på deres hjemmeside i den kommende tid og længere ude i fremtiden. Det være sig både nye kildegrupper og nye crowdsourcingsprojekter m.v.
Hvis tiden tillader det, vil Helga Mohr også præsentere nogle af de mange spændende kildegrupper for slægtsforskere, som Stadsarkivet har og som endnu ikke er digitaliseret. Nyheder på deres hjemmeside.

Slægtshistorie på Københavns Stadsarkiv af Birgit Stougaard og Helga Mohr 2014

Svendborg 1Onsdag den 13. april kl. 19.00 ”Fattiggårdsmuseet i Svendborg”. Sarah Smed, Museumsinspektør.
I Svendborg ligger Nordens bedst bevarede Fattiggård – en tidslomme fra tiden inden velfærds-statens storhedstid. De helt unikke og tankevækkende bygninger huser i dag Forsorgsmuseet, som viser historien om livet for de mennesker, som har levet livet på samfundets skyggeside – fra vugge til grav.
Museumsinspektør Sarah Smed fortæller i foredraget både om Fattiggårdens skæbner og historie. Hør historierne om f.eks. om den første Fattiginspektør Kaptajn Hallas, om Fattiggårdens Skræk Peter Jørgensen, om Alma der boede bag murene i 45 år og om Rasmine med ‘venerisk smitte’. I foredraget vises helt nyfundne fotografier, som sætter ansigter på Fattiggårdens rørende skæbnehistorier.

Domkirken 1Forårsudflugten lørdag den 4. juni.
Vi påtænker denne gang at lave en hyggelig tur til Roskilde og Gl. Lejre (ikke Sagnlandet). Vi skal se nogle spændende ting, og spise frokost på Svogerslev Kro. Reserver derfor allerede nu denne dato. Nærmere oplysninger om udflugten i næste nr. af bladet. Eller på vor hjemmeside.