Foredrag 2008

Onsdag den 9. januar kl. 19.00:
Over Øresund om svensk emigration til Danmark.

Jørgen Mikkelsen, arkivar, ph.d., seniorforsker ved Statens Arkiver. Foredraget indeholder en karakteristik af den svenske emigration og arbejdskraftvandring til Danmark – især i anden halvdel af 1800-tallet, hvor den nåede sit højdepunkt. Desuden vil jeg give en række eksempler på, hvad man kan finde i danske arkiver om svenskere, der har slået sig ned i Danmark. Denne del af foredraget vil bl.a. handle om opholdsbogsjournaler og indfødsretssager.

Onsdag den 13. februar kl. 19.00: “Armodens århundrede” Jan Pedersen, Koordinator i Rigsarkivets Sekretariat.  Tilværelsen og levevilkårene for den jævne befolkning i 1800-tallet kunne ofte være hård kost. Fattighusene tog sig af dem, der ikke kunne klare sig selv, men livet på fattighusene var alt andet end en dans på roser – man skulle “yde før man kunne nyde”. I dette foredrag fortælles om livet på fattighuset, arbejdet, kosten og beboerne.  Artikler til dette foredrag:
Fattiggårde og fattigvæsen
Laugsvæsenet og dets skikke

Onsdag den 12. Mar. kl. 19.00: GENERALFORSAMLING Dagsorden efter vedtægterne. Efter generalforsamlingen: Slægtsforskerne i den store virtuelle verden: Charlotte S.H. Jensen, mag.art., Nationalmuseet. Hvordan ser dit virtuelle håndtryk ud? Har du prøvet nogle af de nye og spændende ting på nettet? Kan folk finde din slægtshjemmeside? Foredraget giver tips og tricks til, hvordan du kan gøre din hjemmeside mere synlig, og hvilke nye og spændende redskaber som den såkaldte ”web 2.0”-bølge giver slægtsforskerne. Det er ikke kun for ”nørder”, men også et foredrag for almindelige slægtsforskere, der vil lære om alle de nye ting der sker på Internettet. Mød op og lær den fagre nye verden at kende!

Onsdag, den 16. Apr. kl. 19.00: Min egen Slægtsforskning: Denne aften vil vi lave et arrangement, hvor vore medlemmer selv skal medvirke og vise, hvordan de har ordnet deres egen slægtsforskning, med data, billedmateriale og andre spændende ting. Her kan du møde og snakke med andre slægtsforskere, som måske arbejder med de samme ting som du. Har du nogle interessante gamle ting, eventuelt fra din slægt, som du vil vise andre af vore medlemmer, kan du eventuelt medtage dem denne aften. Der vil også komme forskellige gæster denne aften.

Forårsudflugten lørdag den 17. maj 2008. Denne gang gik forårsudflugten til et rigtig hyggeligt og spændende stede, nemlig  Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Et sted man kan besøge mere end en gang.

Onsdag den 10. september kl. 19.00: ”Danske Kancelli.” Underviser i slægtsforskning, Kværndrup, Fyn. Ulrich Alster Klug. Danske Kancelli havde fra gammel tid de ressorts, som fra 1848 blev videreført af bl.a. justistministeriet, indenrigsministeriet, kulturministeriet, sundhedsministeriet, og i Danske Kancellis materiale findes mængder af stor betydning for slægtsforskeren. Men hvad kan man vente at finde, og hvordan finder man det? Der gives eksempler på henvisningen fra andre kilder, f.eks. kirkebøgerne.  Husk bilag til foredraget.

Onsdag den 8. oktober kl. 19.00: Med egne øjne dagbøger og erindringer som kilde. Sine Grumløse, etnolog, Nationalmuseet. Hvor finder vi dagbøger og erindringsmateriale, hvordan kan man tolke disse kilder og hvilket indblik i fortidens hverdagsliv kan de bidrage med. Selvom ens egne aner ikke personligt har skrevet dagbøger eller erindringer vil der ofte være gode oplysninger at hente, fra bøndernes sparsomme notater om vind og vejr til fabriksarbejdernes fortællinger om hverdagen på fabrik.

Onsdag den 12. november 19.00: Matrikler. Jan Pedersen, Koordinator i Rigsarkivets Sekretariat. Helt tilbage fra dengang man sad på tinge under det store egetræ i byen, har der været handlet med ejendomme – det er derfra begrebet tinglysning kommer – at læse på tinge! Et foredrag om gammel skik, der såmænd også bruges i dag. I dette foredrag fortæller vor foredragsholder om, hvordan du kan finde de ejendomme dine forfædre har boet på, og følge disse ejendommes historie. Ved hjælp af matrikler, skøder, servitutter, brandtaksationer og matrikelkort kan du følge netop dit hus historie.

Onsdag den 3. december kl. 19.00: “Neden om og hjem – i 1700-tallets København” Peter Henningsen, dr. phil., arkivar, Københavns Stadsarkiv: Størstedelen af befolkningen i 1700-tallets København levede et liv i armod og fattigdom. Den resterende del levede til gengæld med frygten for selv at ende i skidtet. Bogstaveligt talt. For København var ikke bare en by med en fattig befolkning. Det var også en ufattelig beskidt by. Ådsler og menneskeekskrementer flød i gader og kanaler. Voldgravenes rådne vand sendte en stadig hørm ind over byen på de varme sommerdage. Blod og tarmrester fra slagterierne løb i grøfter og rendestene, men også fiskeblødere og skindere bidrog med lyst til byens landskab af lugte og lyde. Aftenens foredrag inviterer tilhørerne med på en til tider eksotisk tur til de mindre kendte sider af pudderparykkernes København – vi skal kort sagt en tur ned i tidens ildelugtende folkedyb – og det er ikke en tur for folk med sarte næser.