Foredrag 2010

Onsdag den 13. januar kl. 19.00:

”Farum-arkiverne”.

furesoeSusanne Krog.

Immigrantmuseet indsamler livshistorier fra immigranter både til at fortælle i nutiden og til at bevare til eftertiden. Kommende generationer skal have mulighed for at møde de mennesker, der har været med til at sætte sit præg på Danmark i dag. Hver enkelt immigrants historie er forskellig. Immigrantmuseet søger din historie om at komme til Danmark og om livet som immigrant. En kuffert, et billede eller en madopskrift kan fortælle om et liv delt mellem lande og kulturer. Foredragsholderen spændende om immigranternes historie.

Onsdag den 10. februar kl. 19.00:

”Kan man bo i Rundetaarn?”.

rundetaarnErling Krog, adjunkt.

Foredragsholderen har selv gjort det! Fra 1949 til 1967 boede han øverst oppe i tårnet lige under platformen. I foredraget vil der blive vist lysbilleder fra bl.a. lejligheden og livet deroppe. Der vil også blive vist overheads, som viser tårnets opbygning, og lidt om dets historie m.v. Et spændende foredrag hvori der også vi være plads til et par livlige fællessange, den ene en skillingsvise, der handler om drengen, der blev levende begravet.

Fællessang som vi skal synge Klik her samt skillingsvise Klik her  – Print selv ud hjemme.

Onsdag den 10. marts kl. 19.00 

                 GENERALFORSAMLING – Dagsorden efter vedtægterne.

Efter generalforsamlingen:

Danmarks sidste fattiggård – Nordens eneste Forsorgsmuseum.

fattighusMaria Rytter, museumsinspektør på Forsorgsmuseet i Svendborg.

Foredragsholderen fortæller om Svendborg Fattig- og Arbejdsanstalt. Da fattiggården åbnede i 1872 var den byens stolthed. Inden for murene herskede ro, orden, flid og velanstændighed blandt de 80 fattiglemmer, som fattig-gården holdt indespærret. Da anstalten lukkede i 1974 var den blevet en skamplet på Svendborg. Men da kulturministeren i efteråret 2009 åbnede fattiggården som forsorgsmuseum i nyrenoverede bygninger, var fattiggården igen blevet byens stolthed. For nu er fattiggården den eneste fuldt bevarede og fredede af de ca. 450 fattiggårde der har eksisteret i Danmark. Forsorgsmuseet er det eneste i hele Norden.

Onsdag den 21. april kl. 19:00:

Dragt1Esther Grølsted, dragtkonsulent ved Nationalmuseet.

20 bondedragter ca. 80-85cm høje viser og fortæller, hvordan folks tøj i Danmark på landet så ud i perioden 1780 til 1870. Af egentlige egnsdragter ses Læsø – Nordfalster og Hedebo egnens, de øvrige dragters hovedtøj bestemmer, hvilken egn dragten kommer fra, idet ikke alle egne havde egnspræget klæder, men blot fulgte moden, dog noget langsommere i forhold til købstædernes. Alle dragter er håndsyede. Forlæggene til dragterne er fra Nationalmuseet og gjort i ½ størrelse i forhold til en voksen persons.

 

dragt2Der ses således både festtøj og arbejdstøj. Dragtdukkerne har været langt omkring. To gange i Sverige, i Warszava, i Frankrig, 3 steder i USA og ellers rundt på danske lokale museet siden 1988. I alt på 33 rejser.

 

 

 

Onsdag den 8. Sept. 19.00:

I Holgers kølvand 1911 – 1920 – Sømandens liv ombord på sejlskibe.”

2010aJohn Simonsen, slægtsforsker.

Mistede sin far som 2 årig i 1934. Nu – 70 år efter – har han en detaljeret beskrivelse af faderen Holger som sømand. På sejlskibene krydsede han de syv verdenshave, han oplevede farefulde sørejser, optakt til mytteri, forliste under stormvejr, tjente i US NAVY under 1. Verdenskrig.  Beretningen bygger på dokumenter fra en æske moderen havde opbevaret, samt på forskning i såvel indenlandske som udenlandske arkiver. Holger blev politibetjent, fik i 1926 dusør fra Carnegies Belønningsfond for Heltemod. Ved sin død efterlod han sig hustru og 2 drenge. Foredraget bliver underbygget af fotos og dokumenter – og vi følger skibenes ruter på et verdenskort.

Lørdag den 23. oktober kl. 9.30-15.15

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4. 2500 Valby. Ikke langt fra Valby S-Station.

”Fra jord til bord – 1700 og 1800-tallets fødevare-kæde.”  

2010dDette er emner som har berørt mange af vore forfædre. Vore 3 foredragsholdere vil fortælle om dette. Nogle vil inddrage relevant kildemateriale til belysning af disse emner og fortælle om, hvor kilderne findes og om hvordan de kan benyttes.

 

 

 

Efterår 2010.

Lørdag den 25. september – 3 foredrag fra kl. 10.00 til 17.00.

Besøg fra The Danish Immigrant Museum i USA. De drog til Amerika og hvad så?

2010bMichele McNabb, Slægtsforskningsleder ved The Danish Immigrant Museum i Elk Horn, Iowa, USA, holder en heldags workshop om de kilder og metoder, der kan tages i brug for at finde udvandrede slægtninge og deres efterkommere i USA, og fortælle om hvordan deres liv artede sig i et nyt land. Mødet vil blive holdt i vores sædvanlige lokale i Mormonkirken i Ballerup Centret. Medlemmer har første ret til adgang, derefter er gæster velkomne.  Se artikel i Slægt & Stavn. Nr. 2.

!! Nyt bilag fra selve foredraget. 

Vigtige bilag til disse 3 foredrag.

Bilag 1: Hans Peter Østergaard i USA. Bilag 2: Vejledning til hovedkilder.  Bilag 3:  Nyttige websider.  Bilag 4: Omtale af museet på dansk Bilag 5:  Omtale af Family History & Genealogy Center.           

Onsdag den 13. oktober kl. 19.00:

Politiets Registerblade.”

2010cLars Peter Jørgensen,  Københavns Stadsarkiv.

Politiets Registerblade er et register på løse blade, som blev ført af Københavns Politi i perioden 1890 til 1923. Det dækker samtlige beboere i København over 10 år. Gifte kvinder og børn under 14 år blev påført ægtemandens/faderens kort. Politiet havde i slutningen af 1800-tallet brug for at have et kartotek der viste hvor folk i København boede, og hvad de levede af. Disse lister afleveredes til politiet, som så selv førte et navneregister til. I 2008 påbegyndtes en digitalisering af Københavns Politis registerblade, Lars Peter Jørgensen vil fortælle dels om projektet og om de udfordringer digitaliseringen betyder for søgningen i registerbladene.

Onsdag den 10. november kl. 19.00:

”Hvad kan de gamle billeder fortælle?”

2010eAnna Margrethe Krogh-Thomsen.

Har du gamle billeder af dine forfædre og slægtninge, de steder hvor de levede eller af de genstande de har haft og brugt i deres liv. Kan dette være med til at sætte ”kød og blod” på din slægtsforskning. En del eksempler på, hvor kan man evt. finde billeder vil blive gennemgået. Blandt andet en hel del spændende hjemme- sider. Desuden lidt om hvad der kan gøres i et billedbehandlings- program for at rette op på de værste skader, der kan være sket på billederne. Hvordan de kan redigeres, så de kan bruges i et slægtsforskningsprogram.

Bilag til foredraget .  Bilag 1  –  Bilag 2.

Onsdag den 1. december 19.00:

“Julens traditioner fortalt i ord og billeder og sang”.

2010f Gitte Bergendorff Høstbo, Hør om julens almindelige traditioner og tag din sangstemme med, da vi synger nogle af julens traditionsrige sange, krydret med historien bag dem. En rigtig hyggelig aften.