Foredrag 2013

Onsdag den 9. Jan. kl. 19.00:

foredr17“DigDag – Digitalt atlas over Danmarks historiskadmini-strative geografi”. Katrine Tovgaard-Olsen, arkivar på Rigsarkivet, vil fortælle om DigDag og om hvordan bl.a. slægtsforskere kan drage nytte af dette nye og fantastiske redskab. Med dette hjælpe-middel kan man meget lettere få et overblik over Danmarks administrative inddeling fra 1600-tallet og frem til i dag. Derudover kan man søge på ca. en kvart mio. nuværende og ikke længere eksisterende stednavne, læse om navnenes oprindelse og betydning, og se hvilke myndigheder stederne har været underlagt til skiftende tider. Hele projektet er skabt i samarbejde mellem flere forskellige offentlige institutioner, bl.a. Rigsarkivet, Kort & Matrikelstyrelsen og det Det Kongelige Bibliotek. Der vil blive vist eksempler på de mange muligheder der er i DigDag, bl.a. hvordan man let finder ud af, hvilken jurisdiktion en lokalitet hørte under på et givent tidspunkt. Dette og meget mere vil blive præsenteret i foredraget.

Onsdag den 13. feb. kl. 19.00:

Sociale relationer blandt landboerne.

foredr16Hvem kendte hvem i landsbyen? Martin Bork, historiker og ph.d. Kom tæt på befolkningen for 200 år siden. Den almindelige befolkning har kun sjældent efterladt sig egne skriftlige kilder, men alligevel kan vi lære dem at kende ved at kombinere kilderne systematisk. Det er faktisk forbavsende, så tæt vi kan kom på de enkelte menneskers holdning til hinanden og deres omgivelser. Vi kan ikke helt genskabe, hvad folk tænkte, men vi kan få et indblik i den overordnede tankegang og de værdier, man levede efter. Vi skal følge, hvordan man verbalt og korporligt satte hinanden uden  for fællesskabet, og vi skal se, hvordan livet skulle leves for at være en del af fællesskabet. Foredraget vil give eksempler på, hvordan oplysninger fra en lang række kilder kan kædes sammen til en helhedsforståelse af et lokalsamfunds mennesker. Jeg vil blandt andet inddrage oplysninger fra folketællinger, kirkebøger, skifteprotokoller, fæste-kontrakter, retsprotokoller og matrikel-protokoller.

Onsdag den 13. mar. 19.00:

                GENERALFORSAMLING

                                                                     Dagsorden efter vedtægterne.

Efter generalforsamlingen:  ”Hvordan slægtsforsker vi i Norden?”.

foredr15 Gitte Bergendorff Høstbo, genealog.

Hvordan finder vi aner eller slægtninge i de nordiske arkiver som Norge, Sverige, Finland og Island samt Færøerne? Kan vi finde det samme som i Danmark eller er det mere besværligt?

Hvordan er tilgængeligheden i de nordiske lande? Findes der foreninger vi kan kontakte for at få flere oplysninger om vore aner eller slægtninge? I foredraget kommer vi Norden rundt og ser på databaser, som kan findes på nettet m.m. Også England vil vi bevæge os kort forbi.

Onsdag den. 10. apr. kl. 19.00

foredr14Slægtsforskning i Sønderjylland

Vagtmester Leo Vinther Pedersen, Landsarkivet i Aabenraa.

Leo vil fortælle om brugen af Sønderjyske arkivalier og det specielle ved dem i forhold til resten af landet. Da Sønderjylland har været under forskellige styreformer gennem tiderne og dets arkivalier dermed skiller sig meget ud fra det øvrige lands. På foredraget vil vi få en grundig introduktion i brugen af de forskellige arkivalier, som hyppigst bruges i forbindelse med slægtsforskning og ejendomsundersøgelser.

Lørdag den 25. maj. Forårsudflugt.

Denne gang en tur rundt i Nordsjælland. Læs mere i næste nr. af Slægt & Stavn. Se det fulde program – klik her.

Overståede programmer – Efteråret 2012.

Onsdag, den 12. Sept. Kl. 19.00:

Daisy og andre arkivdatabaser

DaisyMichael Dupont, Cand.mag. adjunkt. Daisy er Statens Arkivers database – en elektronisk registratur – hvor man kan se, hvad der findes af arkivalier. For slægtsforskere er det uundværligt at kunne bruge den.

DanpaKom og lær, hvad Daisy kan, hvordan man søger i den, bestiller arkivalier, og hvordan fremtiden ser ud. Vi skal også se på DANPA – Danmarks Nationale Privatarkivdatabase – og  STARBAS – Københavns Stadsarkivs Arkivdatabase.

Udnyt de elektroniske tilbud og få mere ud af arkiverne. 

Onsdag den 10. Okt. kl. 19.00:

”Slægtsforskerens mange muligheder..”  

DagmarPeter Wodskou, vagtmester på Rigsarkivet
Jan Pedersen sektionsleder på Rigsarkivet

De vil dels belyse udvalgte kilder som slægtsforskeren kan drage nytte af ved en general gennemgang og ved eksempler. Hovedvægten vil blive lagt på en indføring i brugen af skifte- og fæstevæsen, retsbetjentearkiver og kilder til ejenomshistorie. Herudover vil der blive givet eksempler på, hvad ens slægtsforskning kan føre til – ikke mindst til inspiration. Disse eksempler tager udgangspunkt i nogle enkelte personers skæbner, hvor de følges fra vugge til grav. Her vil man kunne få indblik i adskillige kildegrupper som ikke hører til de mest benyttede blandt slægtsforskere, men ikke desto mindre har de været en uvurderlig hjælp til at gøre disse aner til andet en blot et navn på anetavlen med de gængse stamdata. Der vil naturligvis blive mulighed for at stille spørgsmål.

Husk slægtsforskerdagen.

Lørdag den 20. Okt. Kl. 9.30-15.15 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4. 2500 Valby.

ETK3jpgÅrets Tema: ”Kød på slægtshistorien.”

Dette er et emne som vi alle gerne vil vide mere om, men hvor kan vi f. eks. finde det. Vore 3 foredragsholdere vil fortælle om dette. Nogle vil inddrage relevant kildemateriale til belysning af disse emner og fortælle om, hvor kilderne findes og om hvordan de kan benyttes.

Onsdag den 14. Nov. kl. 19.00:

”Lægdsruller, hvordan bruges de” 

Jens%20Peder%201857Niels Hedemann Nielsen, slægtsforsker. Hvordan kan lægdsrullerne hjælpe os til at finde en person som f.eks. Jens Jensens søn Jens Peder Jensen, som er født 1843 i Skibby sogn, dvs. han er konfirmeret omkring 1857 i Skibby sogn, og hvor langt kan vi finde ham. I Kirkebøgerne er der kun 4 begivenheder at finde, nemlig: dåb, konf., vielse og død. I folketællingerne 1845 1850 og frem, hvor langt kan vi finde ham der, flytter han fra sognet, og hvad så? Så er der lægdsrullerne, der vil vi kunne finde ham så længe han er duelig til militærtjeneste, og hvor længe er det! Foredragsholderen vil komme ind på de forskellige årstal, hvor der er sket ændringer mht. til indførslen i lægdsrullerne. Bilag til dette foredrag, se her

Nyt foredrag i december,

Onsdag den 5. Dec. kl. 19.00:

”FamilySearch.org”, Mormonkirkens store hjemmeside.

FamilySearchA.M. Krogh-Thomsen. FamilySearch, er blandt verdens største og mest brugte genealogiske hjemmesider, den er blevet ændret flere gange, sidst i juni 2012. Den gamle kendte side, vi var så glade for, er lukket, så vi skal nu lære at bruge den nye. I aftenens foredrag vil vi med viste eksempler lære at bruge denne side. Den er også rigtig god, men den virker på en anden måde. Der er mange nye spændende funktioner på den, og der kommer hele tiden nyt til. En gennemgang af den nye hjemmeside og alle dens muligheder, samt fordelen ved at kombinere søgninger med hjemmesiden Hammerum-Herred.dk.

Vejledningen  til FamilySearch klik her