Slægtsforskerdag 2013

Program: På sporet af forbryderne

Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger. (Morgenkaffe med brød)

Kl. 09.40 ”Da Danmark blev en politistat” Karl Peder Pedersen. Arkivar, seniorforsker,
ph.d., Rigsarkivet

Kl. 10.40 Vi stiller spørgsmål.

Kl. 11.20 “Fortolkning af gamle retssager”, Martin Bork,historiker og ph.d.

Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 14.00 ”Røverhistorier”, Charlotte S. H. Jensen, cand.mag. National museet samt statens Arkiver

Kl. 15.00 Vi stiller spørgsmål

Kl. 15.15 Afslutning