Slægtsforskerdag 2014

Program: Ugifte kvinders liv og skæbne

Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger. (Morgenkaffe med brød)

Kl. 09.40 ”Protestantiske klostre” Barbara Zalewski, Cand.mag., ph.d.

Kl. 10.40 Vi stiller spørgsmål

Kl. 11.20 “Fødsler i Døglsmål” Annette Hansen Cand.mag.

Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 14.00 ”Uægte børn i syv slægtled” Agnete Birger Madsen Cand. mag.

Kl. 15.00 Vi stiller spørgsmål

Kl. 15.15 Afslutning