Slægtsforskerdag 2017

Program: Hvordan levede og boede vore forfædre

Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger.
(Morgenkaffe med brød)

Kl. 09.40 ”København” – Katrine G. Bjerregaard Storyteller

Kl. 10.40 Vi stiller spørgsmål

Kl. 11.10 “Børns liv og arbejde – i 1800-tallets landbosamfund”. Forfatter og kultursociolog Hanne Willert

Kl. 12.20 Frokost

Kl. 13.30 ”Dengang i 50erne – Noget om erindringer”. Gunner Steenberg

Kl. 15.30 Vi stiller spørgsmål

Kl. 15.45 Afslutning