Foredrag 2007

Onsdag den 10. Jan. kl. 19.00: “Sådan fandt jeg min svenske slægt” Gitte Bergendorff Høstbo. Om slægtsforskning i Sverige og mulighederne for at finde svenske forfædre på nettet i de svenske databaser. Om hvordan de svenske kirkebøger og ”husförhörslängder” er opbygget og hvad de kan fortælle. Desuden fortælles der om hvordan du i Danmark kan sidde og finde din svenske slægt bl.a. ved hjælp af hjemmesiden SVAR (Svensk arkiv information) samt dens indhold af oplysninger og muligheder for at låne svenske mikrokort hjem.

Onsdag den 14. Feb. kl. 19.00: “Lægdsrullerne som slægtshistorisk kilde”. Jan Pedersen, koordinator ved Rigsarkivets driftssektion. I lægdsrullerne kan du finde mange oplysninger om dem, der skulle springe soldat. Især muligheden for at følge folk når de flytter, gør lægdsrullerne til en vigtig slægtshistorisk kilde. Desuden kan man via lægdsrullerne ofte finde indgange til andre kilder. I dette foredrag tages udgangspunkt i et rigtigt eksempel, hvor soldaten Jens havde “svært ved at sidde stille.

Onsdag den 14. Mar. kl. 19.00: GENERALFORSAMLING. Dagsorden efter vedtægterne. Efter generalforsamlingen: Slægtsforskning før kirkebøgerne af Genealog Anton Blaabjerg, Viborg. Mange har klaret slægtsforskningen til kirkebøgernes start, men hvad gør man så? Mulighederne for at komme bagom kirkebøgernes begyndelse belyses. – Bl.a. ved ejendomshistoriske undersøgelser, gennemgang af gamle tingbøger og regnskaber.

Onsdag den 11. Apr. 19.00: Nærsamfundets arkiver slægtsforskeren og de kommunale arkiver af Christian Larsen, arkivar, Rigsarkivet. Siden deres oprettelse i 1842 har kommunerne indtaget en mere og mere central rolle i lokalsamfundet, og de oprindeligt begrænsede opgaver er vokset i stort omfang. Dette har også betydet en stadig stigende borgerkontakt, og man kan derfor i de kommunale arkivalier finde mange personalhistoriske kilder. I foredraget vil en række kommunale kildetyper blive præsenteret, bl.a. socialvæsenets arkivalier, valgbøger, mandtal og folkeregisterkort, ligningslister og ejendomsvurderinger, bygningssager samt skolearkivalier.

Onsdag den 12. Sept. kl. 19.00: “Da bønderne kom til byen” Torkil Adsersen, Skoletjenesten. Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. I slutningen af 1800-tallet fandt en af de helt store folkevandringer i Danmark sted. Folk fra landet søgte ind til de hastigt voksende industribyer. Kulturchokket var stort når man kom fra de små lokalsamfund på landet til den pulserende storby. Gamle normer om standsforhold og slægtens betydning stod for fald, og nye klasser og sammenhold opstod. Hvordan klarede de nye indvandrere sig? Nogle klarede ikke overgangen til de moderne samfund og bukkede under. Andre blev til selvbevidste arbejdere, der ikke bøjede nakken for øvrigheden. Torkil Adsersen fortæller om arbejderbefolkningens levevilkår i slutningen af 1800-tallet og frem til 1. Verdenskrig.

Onsdag den 10. Okt. kl. 19.00: FamilySearch.org. Mormonkirkens store hjemmeside og database. Anna Margrethe Krogh-Thomsen. Hvad kan man finde på FamilySearch.org.. Mormonkirkens store hjemmeside, der i dag er en af verdens største og mest brugte genealogiske hjemmesider, hvordan søger man i den, og hvilke oplysninger kan man være heldig at finde. Gennemgang af de forskellige undergrupper og søgemuligheder. En dansk vejledning til denne hjemmeside kan du evt. selv printe ud hjemme, inden foredraget under Hent og Print. Denne aften vil vi også se på, hvordan man søger på hjemmesiden ”Hammerum-Herred” og de muligheder der ligger i, at kombinerer søgningen på disse 2 store hjemmesider.

Onsdag den 12. Dec. 19.00: Skifterne fortæller. Underviser i slægtsforskning – Ulrich Alster Klug. Skifteretternes efterladte materiale om fortidens mennesker er meget omfattende og noget af det mest spændende at arbejde med. Indbo, bolig og formueforhold – og slægtskaber ikke at forglemme – er ofte detaljeret beskrevet. Foredraget giver en over-ordnet gennemgang af skifteretternes forhold og arbejde gennem tiderne, og desuden vises ved praktiske eksempler, hvordan man kan arbejde med skifterne – og hvordan de leder videre til andre arkivfonde. Endelig afdækkes det, hvorfor der ikke altid er et skifte at finde.