Foredrag 2012

Onsdag den 11. Jan. kl. 19.00:  

Historien om Politihistorisk Museum og lidt om Knud Børge Martinsen:

slaeda1Frank Bøgh, Politihistorisk Museum:

Om Politihistorisk Museum og kildesøgning generelt, bl.a. om forløberen for Folkeregistret i Københavns Kommune, der er ved at blive digitaliseret, et projekt der åbner uanede muligheder. Hør om de systematiserede arkivalier af f.eks. prostituerede kvinder i 1880-1900. Også spørgsmål om, hvad fremtiden vil give af muligheder, f.eks. med gamle personalearkiver + fotos. Politiet har fotograferet siden 1880 og har muligvis Danmarks største samling af fotografier.

slaeda2Hør historien om Knud Børge Martinsen, en lidt skæv dreng der siden hen blev en respektabel officer med en stor karriere foran sig i den danske hær. I forbindelsen med besættelsen gik det galt for den ellers anglofile officer, der pludselig så lyset i den tyske hær. Han søgte om at få lov til at gøre tjeneste i Waffen-SS, fik tilladelsen og blev officer på Østfronten. Han blev chef for Frikorps Danmark og siden hen startede han Schalburgkorpset, hvor han iværksatte et par drab i Danmark

 Onsdag den 8. Feb. kl. 19.00:

Find oplysninger om dine slægtninge i hærens og søværnets arkiver

slaeda3Jørgen Green. cand.jur. og forfatter.

Hærens og søværnets arkiver udgør en guldgrube for slægtsforskere. Her kan der bl.a. findes oplysninger om den pågældendes tjeneste, straffe og evt. pensionering samt hjælpen til evt. efterladte. Foredraget er en introduktion til de mest relevante arkiver, og hvordan man via DAISY kan finde og bestille dem. Jørgen Green er aktiv slægtsforsker og forfatter til bøgerne: Slægtsforskerens ABC og Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver.


Onsdag den 14. Mar. kl. 19.00:

                     GENERALFORSAMLING  –  Dagsorden efter vedtægterne.

Efter generalforsamlingen:

Nye tider på Rigsarkivet.

slaeda4Formidlingschef Statens Arkiver, cand. mag i historie og religion Jeppe Bjørn Høj.

Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland m.m. vil som bekendt blive sammenlagt fra 1. januar 2012 og dette har naturligvis betydning for bruger og personale.

slaeda5Ud over at fortælle om sammenlægningen og de konsekvenser dette har, vil der blive fortalt om de seneste tiltag inden for formidling herunder bl.a. digitalisering af arkivalier, SA’s brug af de sociale platforme (Facebook, Twitter m.v.). Dette er kun nogle af de emner om Statens Arkiver som Jeppe Høj vil komme ind på. Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål

Onsdag, den 11. april kl. 19.00:

Når Døden indtræder: Skifter og dødsattester”

slaeda6Michael Dupont, Cand.mag. adjunkt.

Hvad sker der, når en person dør? Kom og hør om dødsattester og skiftesager. Dødsattesterne er en af de kildegrupper, der benyttes mere og mere, og som bl.a. kan give spændende oplysninger om dødsårsag og fødested. Vi skal også se på, hvordan man finder frem til et skifte, og hvad skifterne indeholder. I skifterne kan man fx få et sjældent indblik i den afdøde og hans families hverdag: Hvilke møbler, tøj og formue havde de. Og hvis man ikke har styr på arvingerne, er det også det rigtige sted at lede.

Der er 6 bilag til denne foredrag, print dem ud inden foredraget.    Side 221,side 222, + side 223,  +   side 224,   samt Skifte 1    og   Skifte 2  ,  samt hvordan bruges skifterne på Arkivalieonline.

Husk!  Forårsudflugten lørdag den 2. juni. Vi har planlagt denne gang at lave en hyggelig tur til til egnen omkring Sorø og Ringsted, hvor vi skal se nogle spændende ting og  interessante ting, samt spise et hyggeligt sted.

Program for Forårsudflugten

Onsdag, den 14. Sept. 19.00:

FamilySearch.org. Mormonkirkens hjemmeside.”

 foredr11A.M. Krogh-Thomsen.

FamilySearch hjemmesiden er blevet ændret pr 8. dec. 2010, så den nu indeholder både en ny og en ældre udgave. Hvorfor 2 sider? Hvilke nyheder er der kommet, som vi alle kan være med til at opbygge, og hvilke søgninger virker stadig bedst i den gamle udgave. Det vil blive en praktisk gennemgang af både den nye og gamle hjemmeside, samt fordelen ved at kombinere søgninger med brugen af hjemmesiden Hammerum-Herred.dk. Samt lave forældresøgninger efter børn til et bestemt forældrepar.

Ny vejledning til FamilySearch  Læs her!  

samt 2 bilag til foredraget:   Bilag 1  og   Bilag 2.

Onsdag den 12. Okt. kl. 19.00:

”Nyboder”

nyboderLone Wredstrøm, biblioteksassistent 

Hun vil med baggrund i sin egen forskning i Nyboder-slægter og som bestyrelsesmedlem for lokalmuseet Nyboders Mindestuer fortælle om de meget specielle forhold og arkivalier, man kan benytte vedr. slægtsforskning i Nyboder.

nyboder2 Man kan følge familierne, som flytter rundt i Nyboder ved hjælp af Nyboders Husbøger, en guldgrube af oplysninger, ligesom såvel skoleundervisningen som arbejdslivet er grundigt beskrevet i protokoller. Har man tømmermænd blandt sine Nyboder aner, kan man måske få et godt tip ved foredraget. Mange af Holmens folk boede jo i Nyboder.

Bilag til dette foredrag Læs her:

Husk slægtsforskerdagen.

Lørdag den 22. Okt. Kl. 9.30-15.15

i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4. 2500 Valby. Ikke langt fra Valby S-Station.

”Købstadsliv i 1700-1800 tallet.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Dette er emner som har berørt mange af vore forfædre. Vore 3 foredragsholdere vil fortælle om dette. Nogle vil inddrage relevant kildemateriale til belysning af disse emner og fortælle om, hvor kilderne findes og om hvordan de kan benyttes.

Onsdag den 9. Nov. kl. 19.00:

” Bønder og andet godtfolk i det kommunale selvstyre”.

Niels Clemmensen, lektor dr.phil.

Indførelsen af det landkommunale selvstyre i 1841 betød, at bønderne fik en helt ny indflydelse på deres egne anliggender. Med udgangspunkt i sin doktorafhandling: Konflikt og konsensus i Kommunen (2011) vil Niels Clemmensen belyse, hvordan bønderne håndterede denne nye medbestemmelse. Hvilke konflikter rejste den i lokalsamfundet? Hvem blev taberne, og hvem blev vinderne? Og hvad kan kommunearkiverne fortælle os om datidens mennesker og deres dagligdag? I foredraget vil Niels Clemmensen yderligere føre linjen op til det kommunale selvstyre i dag.

 Onsdag den 7. Dec. 19.00:

”Slægtsforskning i Sønderjylland”.

foredr12Tove Jensen, slægtsforsker og underviser fra Sønderjylland.

Gennem min forskning i Sønderjylland er kirkebøgerne jo den vigtigste kilde vi har, men i Sønderjylland er der fra 1874 oprettet personregistre med fødte, viede og døde, især er vielserne gode kilder da de giver oplysning om brudefolkenes forældre og deres sidste bopæl. Vi vil jo også gerne vide mere om vore aner og deres virke. Svarene skal findes i retsbetjentarkiverne, lige som det sker i det kongerigske. Ved hjælp af dette arkiv vil jeg give eksempler på ejendomshistorien som er mange gange lettere at håndtere i det Sønderjyske, desuden vil jeg komme ind på folketællingerne, som er meget uens ført og mange er ikke komplette. Det er vigtigt her at have styr på jurisdiktionerne, da mange sogne er delt op. Jeg vil nævne lægdsrullerne, de preussiske landkommunale arkiver fra 1867-1920 som er opdelt amtsvis i sogne. Det nationale register 1921 om dansk indfødsret, som er oplæg til folketællingerne med fortegnelse over optagne og ikke optagne efter genforeningen i 1920.

Bogliste til foredraget.  Klik her.      Ekstra bilag til foredraget. Se her.