Foredrag 2015

 

Onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00:post

En introduktion til Post & Tele Museums samlinger.Eva Wistoft Andersen, Museumsinspektør, Cand.mag. Post & Tele Museum er Danmarks nationale kommunikationsmuseum, og vores udstillinger fortæller om danskernes kommunikation fra 1624 og frem til i dag. Men bag udstillingerne befinder der sig et omfangsrigt bibliotek og arkiv, som bl.a. rummer en række materialer, der kan være nyttige i forbindelse med slægtsforskning, både for dem, der søger personer, som har været ansat i posten og ved de regionale telefonselskaber og for dem, der leder efter gamle telefonnumre og adresser.

Museumsinspektør Eva Wistoft Andersen vil give en introduktion til de forskellige kildegrupper, man kan møde i Post & Tele Museums bibliotek & arkiv og fremvise de muligheder, der er for at søge oplysninger og materiale digitalt.

Onsdag den 11. februar kl. 19.00:

Lægdsruller og stambøger. laegdsrulleMichael Dupont. Cand.mag. adjunkt.

Lægdsrullerne for hele Danmark 1789-1931 findes på internettet. Lægdsrullerne er lister over mænd, der kunne udskrives til militærtjeneste. Men hvor finder du lægds-rullerne, hvad kan du bruge dem til, hvordan finder du en person, og hvordan følger du ham? Kom og hør dette foredrag om lægdsrullerne og få besvaret disse spørgsmål og mange flere. Foredraget kommer også ind på de militære stambøger, hvor du kan finde oplysninger om dem, der sprang soldat.

Link til sørullerne

Onsdag den 11. mar. kl. 19.00:  

GENERALFORSAMLING – Dagsorden efter vedtægterne.

Herefter foredraget:

Hvad du nok ikke vidste om Danmark i 1870”.soldat%202014 John Simonsen foredragsholder og underviser. Et foto af farfar som soldat – hov – var han officer i Den Danske Hær? Kunne det ske, at et fattiglem i 1857 – 1861 og derefter daglejer, blev officer? Mange har fundet et soldaterbillede i sine gemmer og kommer ikke videre. Hvem, hvad, osv. Jeg forsøgte at komme videre – og det kom jeg! Langsomt fik jeg afdækket historien og fandt et overset kapitel i Danmarks historie. Ville vi miste resten af Jylland – eller ville Danmark holde op med at eksistere? Det begynder med et planlagt tronskifte i Spanien. Så fulgte en konflikt mellem Frankrig og Preussen. I denne konflikt blev Danmark involveret. Foredraget fortæller, hvordan jeg fik placeret farfar i hæren; om den politiske situation og folkestemningen i Danmark; om forhandlingerne mellem Danmark og Frankrig; om en (ret) usmidig fransk forhandler, om Den Danske Hær i 1870. Til slut fortælles, hvordan konflikten endte – og hvorfor farfar – i Kongens klæder – havde gjort ekstra ud af sit foto.

Onsdag den. 8. april kl. 19.00:

Politispioner, provokatøragenter og andet godtfolk i Frederik VI’s København.

anholdelseKarl Peder Pedersen, Arkivar, seniorforsker, phd., Rigsarkivet.

I begyndelsen af 1800-tallet begyndte den enevældige regering at holde meget mere øje med folk end den tidligere havde gjort. Ikke kun var man bange for revolutionære, men man ønskede også at bekæmpe den almindelige kriminalitet i form af indbrud, tyverier og røverier langt mere intensivt end før. For at dette skulle lykkes måtte man bruge hemmelige agenter og informanter, og i foredraget fortælles om, hvordan dette i en række konkrete forløb blev grebet an med Dr. Dampe-sagen i 1820 som den vigtigste.

 

Forårsudflugten lørdag den 30. maj.

Vi påtænker denne gang at lave en hyggelig tur til Nordsjælland. Vi skal se nogle spændende ting, og spise et hyggeligt sted. Reserver derfor allerede nu denne dato. Nærmere oplysninger om udflugten i næste nr. af bladet. Eller på vor hjemmeside.                   

 Efterårsprogram 2015retsbetjent

Onsdag den 9. september kl. 19.00:

“Retsbetjentarkiver.” Ulrich Alster Klug, underviser, forfatter og formand for SSF. Hvad kan vi finde og hvordan bruger vi arkivalier fra retsbetjentene. Retsbetjenten var indtil 1919 dommer, politimester, skifteforvalter og notarius publicus. Foredraget handler om de mange arbejdsområder, samt om hvordan man arbejder med arkivalierne og bestiller dem i onlineregistraturen DAISY. (Måske kan noget også ses på den nye Arkivalieronline). Der illustreres med praktiske eksempler. Et rigtig lærerigt foredrag.

Ao forside nyOnsdag den 7. oktober kl. 19.00: ”Når Døden indtræder.” Michael Dupont, Cand.mag. adjunkt. Skifter og dødsattester. Hvordan finder og bruger vi skifterne på den nye udgave af Arkivalieronline, så de kan læses online hjemme, og hvordan findes og bestilles skifter i Daisy. Hvad sker der, når en person dør?

AO forside ny2Kom og hør om dødsattester og skiftesager. Dødsattesterne er en af de kildegrupper, der benyttes mere og mere, og som bl.a. kan give spændende oplysninger om dødsårsag og fødested.Vi skal også se på, hvad skifterne indeholder. I skifterne kan man fx få et sjældent indblik i den afdøde og hans families hverdag: Hvilke møbler, tøj og formue havde de. Og hvis man ikke har styr på arvingerne, er det også det rigtige sted at lede.

Husk slægtsforskerdagen.
Tilmelding til Krogh@get2net.dk

1905

1905

Lørdag den 24. oktober: Kl. 9.30-15.15. Slægtsforskerdag i Herlev medborgerhus. Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev.

Tema: København på godt og ondt. 3 fine foredrag. 1. ”En hovedstad i kraftig vækst siden 1600-tallet”. 2. ”Erindringssamling på Nørrebro og om de sociale forhold i 1900-tallet”. 3. ”Ludere, lommetyve og originaler i det gamle København”. Læs mere på hjemmesiden. Tilmelding til krogh@get2net.dk

 

Jødisk museumOnsdag den 11. nov.kl. 19.00: ”Der har boet jøder i Danmark i 400 år.”
Cand.mag. i historie Signe Bergmann Larsen vil give en introduktion til dansk jødisk historie med udgangspunkt i Dansk Jødisk Museums samling. Dette vil blive fulgt af en introduktion til diverse online databaser, bøger og arkiver, hvor danske jøder har sat deres sporer gennem disse 400 år. Sidst men ikke mindst vil der komme en kort introduktion til museets længe ventede ”Klik og Find”, hvor man som privat person selv kan bidrage med historier og anekdoter til den dansk jødiske fortælling.

Fattig kvindeOnsdag den. 9. december kl. 19.00: ” Skæbner i arkivet – og i 1700-tallets København”. Professor i historie og forfatter Ulrik Langen: Arkiverne er fulde af menneske-skæbner, der normalt ikke når frem til historiebøgernes sider. I dette foredrag skal vi møde nogle af dem og høre mere om den by, hvor de levede. Men vi skal også gøre os tanker om, hvordan vi behandler fortidens mennesker som mere og andet end kuriøse, historiske figurer.

 

 

 

Gamle foredrag fra foråret 2015.

Onsdag den 14. Jan 2015. kl. 19.00:post

En introduktion til Post & Tele Museums samlinger.Eva Wistoft Andersen, Museumsinspektør, Cand.mag.Post & Tele Museum er Danmarks nationale kommunikationsmuseum, og vores udstillinger fortæller om danskernes kommunikation fra 1624 og frem til i dag. Men bag udstillingerne befinder der sig et omfangsrigt bibliotek og arkiv, som bl.a. rummer en række materialer, der kan være nyttige i forbindelse med slægtsforskning, både for dem, der søger personer, som har været ansat i posten og ved de regionale telefon-selskaber og for dem, der leder efter gamle telefonnumre og adresser.

Museumsinspektør Eva Wistoft Andersen vil give en introduktion til de forskellige kildegrupper, man kan møde i Post & Tele Museums bibliotek & arkiv og fremvise de muligheder, der er for at søge oplysninger og materiale digitalt.

Onsdag den 11. feb. kl. 19.00:

Lægdsruller og stambøger. laegdsrulleMichael Dupont. Cand.mag. adjunkt.

Lægdsrullerne for hele Danmark 1789-1931 findes på internettet. Lægdsrullerne er lister over mænd, der kunne udskrives til militærtjeneste. Men hvor finder du lægds-rullerne, hvad kan du bruge dem til, hvordan finder du en person, og hvordan følger du ham? Kom og hør dette foredrag om lægdsrullerne og få besvaret disse spørgsmål og mange flere. Foredraget kommer også ind på de militære stambøger, hvor du kan finde oplysninger om dem, der sprang soldat.

Link til sørullerne

Onsdag den 11. mar. kl. 19.00:  

GENERALFORSAMLING – Dagsorden efter vedtægterne.

Herefter foredraget:

Hvad du nok ikke vidste om Danmark i 1870”.soldat%202014John Simonsen foredragsholder og underviser.Et foto af farfar som soldat – hov – var han officer i Den Danske Hær? Kunne det ske, at et fattiglem i 1857 – 1861 og derefter daglejer, blev officer? Mange har fundet et sodaterbillede i sine gemmer og kommer ikke videre. Hvem, hvad, osv. Jeg forsøgte at komme videre – og det kom jeg! Langsomt fik jeg afdækket historien og fandt et overset kapitel i Danmarks historie. Ville vi miste resten af Jylland – eller ville Danmark holde op med at eksistere? Det begynder med et planlagt tronskifte i Spanien. Så fulgte en konflikt mellem Frankrig og Preussen. I denne konflikt blev Danmark involveret. Foredraget fortæller, hvordan jeg fik placeret farfar i hæren; om den politiske situation og folkestemningen i Danmark; om forhandlingerne mellem Danmark og Frankrig; om en (ret) usmidig fransk forhandler, om Den Danske Hær i 1870. Til slut fortælles, hvordan konflikten endte – og hvorfor farfar – i Kongens klæder – havde gjort ekstra ud af sit foto.

Onsdag den. 8. april kl. 19.00:

Politispioner, provokatøragenter og andet godtfolk i Frederik VI’s København.

anholdelseKarl Peder Pedersen, Arkivar, seniorforsker, phd., Rigsarkivet.

I begyndelsen af 1800-tallet begyndte den enevældige regering at holde meget mere øje med folk end den tidligere havde gjort. Ikke kun var man bange for revolutionære, men man ønskede også at bekæmpe den almindelige kriminalitet i form af indbrud, tyverier og røverier langt mere intensivt end før. For at dette skulle lykkes måtte man bruge hemmelige agenter og informanter, og i foredraget fortælles om, hvordan dette i en række konkrete forløb blev grebet an med Dr. Dampe-sagen i 1820 som den vigtigste.

Forårsudflugten lørdag den 30. maj.

Vi påtænker denne gang at lave en hyggelig tur til Nordsjælland. Vi skal se nogle spændende ting, og spise et hyggeligt sted. Reserver derfor allerede nu denne dato. Nærmere oplysninger om udflugten i næste nr. af bladet. Eller på vor hjemmeside.