Nr. 3. August 2015

Indholdsfortegnelse:

  • Foreningsoversigt
  • Den satans præst
  • Scheen Mølle
  • Københavnske skoleprotokoller
  • Hvad der også kan findes i kirkebøgerne
  • Omkring Stormen på Dybbøl
  • Indtastningsprojekt om fødsler
  • Nyt fra Rigsarkivet – Skibstegninger
  • Indscannede arkivalier via DAISY
  • Begravelsesprotokoller fra Københavns Stadsarkiv 1861-1940
  • Slægtsforskning på Brandbjerg Højskole

Midtersiden er efterårets program 2015