Slægtsforskerdag 2011

Program: Købstadsliv i 1700 og 1800tallet

Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger. (Morgenkaffe med brød)

Kl. 09.40 ”Fattigvæsen i danske provinsbyer” ca. 1700-1850 – en historie om frivillighed og tvang, velgørenhed og umyndiggørelse” Jørgen Mikkelsen, arkivar og seniorforsker, ph.d., Rigsarkivet

Kl. 11.20 “Provinskøbmandens regnskaber som kilde i slægtsforskningen” Kenn Tarbensen, arkivar og seniorforsker, ph.d., Erhvervsarkivet

Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 14.00 “Mennesker i købstæderne” Ole Degn, fhv. arkivar og seniorforsker, dr. phil., Landsarkivet for Nørrejylland

Kl. 15.00 Vi stiller spørgsmål.

Kl. 15.15 Afslutning