Slægtsforskerdag 2012

Program: Kød på slægtshistorien

Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger. (Morgenkaffe med brød)

Kl. 09.40 ”Børn gennem det 20. århundre. om asyler, sanatorier, børnehavermm”. Ning de Coninck-Smith, Institut for uddannelse og pædagogik ved Aarhus Universitet

Kl. 10.40 Vi stiller spørgsmål

Kl. 11.20 “Almindelige menneskers kulturhistorie”, Lene Halskov Hansen, mag.art. og arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek

Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 14.00 “Københavnske skæbner”, Lars Peter Jørgensen, arkivar på Københavns Stadsarkiv

Kl. 15.00 Vi stiller spørgsmål

Kl. 15.15 Afslutning