Foredrag 2024

Foredrag Foråret 2024

Onsdag d. 10. januar kl. 19.00
Da danskerne ville omvende verden – historien om missionsbevægelsen v/ Ph.d. i historie Daniel Henschen

Historien om den danske missionsbevægelse i udlandet og de mennesker, der har tegnet den, og med hovedfokus på tiden fra slutningen af 1800-tallet og frem til den anden verdenskrig. Det er fortællingen om dansk mission, og hvordan tusindvis af mænd og kvinder fra alle dele af samfundet tog til Afrika, Mellemøsten, Indien og Kina for at drive hospitaler, skoler og omvende verden.
Der vil ikke være forplejning til dette foredrag.

 

Onsdag d. 14. februar kl. 19.00
Kommunearkiver
v/ cand. Mag. Ulrich Alster Klug.

Kommunerne har siden deres oprettelse i 1838 og 1842 fået stadig større indflydelse på borgernes hverdag. Opgaver som byplanlægning, infrastruktur, socialvæsen, skole- og fritid. skal give borgerne gode rammer for deres liv i dagligdagen. Foredraget handler dels om kommunerne og deres udvikling som del af den offentlige administration, dels giver Ulrich nogle eksempler på, hvad kommunale arkivalier kan byde på af spændende oplysninger om slægten.
Der vil være forplejning til dette foredrag.

 

Onsdag d. 13. marts kl. 19.00 Generalforsamling
Onsdag d. 13. marts
kl. 19.30
Et polsk forbryderalbum – Danmark 1893-1929. v/ cand.mag. i litteraturvidenskab og forfatter Søren Marquardt Frederiksen

I første omgang er straffeakterne historier om personer, der valgte at begå kriminalitet, men de polske straffesager er også historier om en række centrale sider af datidens Danmark.
Først og fremmest om et mørkt kapitel i dansk landbrug, om arbejderbevægelsens kampe for rettigheder og om danskernes syn

på udenlandske arbejdere fra ’uciviliserede’ lande.
I Polen levede de i små, tætte landsbyer, hvor den katolske kirke og landsbykulturen trængte ud i alle kroge og så alt. I Danmark var de frisatte, uden for landsbyens overvågende og beskyttende rækkevidde, overladt til sig og deres jævnaldrende landsmænd.
Når det blev lørdag fyraften efter en lang uge med monotont arbejde i roemarken, ville de feste og danse. Brændevinsflaskerne kom på bordet, og så dukkede det som datidens aviser kaldte polakkernes ”primitive og dyriske natur” op i dem. Det var på de tidspunkter, de fleste forbrydelser skete. Lørdage og søndage var farlige dage. Det var de dage, hvor de tilbageholdte følelser blev sluppet løs.
Der vil ikke være forplejning til dette foredrag.

Onsdag d. 10. april kl. 19.00; Smugler Danmark, v/historiker og afdelingsleder ved Svendborg Museum, Nils Valdersdorf Jensen, tegner et ædrueligt portræt af Danmark som Smuglerland.

Opfindsomheden var stor, når billige varer skulle fragtes uden om tolderne og ind i Danmark.
Danskerne har især smuglet brændevin, cigaretter og kaffe, men også kommunistiske pamfletter, mennesker og våben.
Den danske toldlovgivning har forsøgt at komme smugleriet til livs med strenge straffe, men uden den store succes. Smugleriet har især været synligt i Det Sydfynske Øhav.
Der vil være forplejning til dette foredrag.