Foredrag 2022

Forårets foredrag

Onsdag d. 12. januar Kl. 19.00
Foredraget er aflyst, men vil blive holdt d. 11. maj i stedet

Anders Dalsager, historiker og museumsinspektør fra Kroppedal Museum; Besættelsesårene i familiehistorien

Besættelsen og 2. Verdenskrig er vigtige begivenheder af Danmarkshistorien. Det er samtidig også begivenheder, der har præget mange danske familier.
I foredraget fortæller historiker Anders Dalsager om, hvordan danske familiers hverdag typisk ændrede sig på land og i by fra 1940-1945.
Derudover fortæller Anders også, hvor man i dag kan finde information om slægtninges deltagelse i modstandsbevægelsen eller kontakt med besættelsesmagten.

Foto: Churchill-gruppen

Onsdag d. 9. februar Kl. 19.00
Historiker Michael Kræmmer – Hvideslægten

Hvideslægten kaldes sådan, fordi den nedstammer fra den legendariske Skjalm Hvide fra Fjenneslev, der omkring år 1100 var kong Erik Ejegods nære ven og hærfører. Slægten har spillet en meget stor rolle i middelalderens første århundreder, og den var i en periode politisk helt dominerende.
Ærkebiskop Absalons generation af Hvider hjalp Valdemar den Store til magten, og den næste generation stod for gennemførelsen af det meste af Valdemar Sejrs erobrings-politik.
I nedgangstiderne efter Valdemar Sejrs død deltes hans sønner og deres efterkommere i stridende lejre, og Hviderne var oftest at finde mellem den siddende konges fjender. Således var de både involveret i drabene på Erik Plovpenning og Erik Klipping.

Foto: Absalons ligsten i Sorø klosterkirke

Onsdag d. 9. marts kl. 19.00 Generalforsamling i Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn på Nitivej nr. 8 på Frederiksberg. Dagsorden og bilag vil blive udleveret på mødet.

Onsdag d. 9. marts kl. 19.00
Næstformand i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev Helge Baun Sørensen: ”Om at skrive en bog om min mor”

Helge Baun Sørensen er vokset op i Brønshøj, hvor hans far og mor byggede hus i 1936.
I ‘Bogen om Agnes’ har Helge Baun Sørensen skabt et portræt af sin mor ud fra breve, som hun har skrevet gennem 60 år, det første under den spanske syge i 1920, det sidste i 1985. Hertil kommer en samling af fotografier, som hun tog med sit Kodak boxkamera fra hun var 20 år. En del af arbejdet med bogen har været at få skik på familien gennem de sidste 100 år, til tider med et større detektivarbejde, hvor Arkivalier Online er blevet flittigt brugt.

Helge Baun Sørensen er programmedarbejder i DR, har lavet programmer som ‘Amadeus’ og ‘På Opdagelse’ i P2 og ‘Danmark Kort’ i P1. Siden 2015 har han været næstformand i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

Onsdag d. 6. april kl. 19.00
It-arkivar Københavns Stadsarkiv; Jeppe Christensen; Om kilderne på Københavns Stadsarkiv.

Jeppe vil fortælle om begravelses-protokollerne der fortæller om livet og døden i København mellem 1860-1940. De indtastede begravelser bruges til slægtsforskning og historisk forskning i demografi, sygdom, sundhed og sociale forhold.
Der indtastet p.t. lige nu på livet løs af mange slægtsforskere. Jeppe vil også komme ind på andre indtasteprojekter som findes på Københavns Stadsarkiv samt hvad der allerede findes af indtastede arkivalier så som Politiets Registerblade, Politiets efterretninger, Politiets mandtal-ler, Erindringer, Vielse og ægte-skab samt meget meget mere.