Foredrag 2022

Efterårets foredrag

Onsdag d. 14. september 2022 kl. 19.00
”Deporteret til Sprogø og Livø” af Henning Frandsen som er foredragsholder, journalist og historiker (BA)

Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en ø-anstalt for såkaldt antisociale og kriminelle åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 risikerede ”sexuelt løsagtige åndssvage, unge piger og kvinder” at blive deporteret til Sprogø.
Praktisk talt alle politikere, fagfolk og meningsdannere frygtede dengang, at Danmark var på vej til at blive oversvømmet af ”undermålere” og ”minusindivider”, fordi arveligt belastede mennesker ganske uhæmmet avlede løs, mens mennesker med ædelt afkom fødte færre børn.
Derfor skulle disse ”minus-individer” forhindres i at få børn, blandt andet gennem internering til Livø og Sprogø, (tvangs)kastration og sterilisation.
Foredraget dykker ned i udvalgte mænd og kvinders historie og navnlig om deres ophold på Livø og Sprogø og sætter det ind i en historisk ramme med omtale af bl.a. synet på fysisk og mentalt udviklingshæmmede gennem tiderne, darwinisme, degenerations-teori, racehygiejne/arvehygiejne og medlidenhedsdrab.

Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 19.00
“Lovgivning til beskyttelse af børn” af Kommunikationskonsulent ved Rigshospitalets Øjenklinik, Cand.mag. Erik Kann

I 1888 og 1895 gennemførtes for første gang i Danmark regler, ikke bare for kontrol med de børn, der var anbragt i pleje, men også for godkendelse af plejeforældrene. Med afsæt i de to love får du et historisk overblik over de samfunds-mæssige tiltag til beskyttelse af børn fra begyndelse af 1800-tallet og frem til social-lovgivningen i 1933.
Det hele er underbygget af massevis af praktiske eksempler og anvisninger på de kilder, du kan anvende i din slægtsforskning.

Onsdag d. 9. november 2022 kl. 19.00
Ejendomshistorie – en praktisk tilgang af
Brian Kalhøj der er dokumentarist på Rigsarkivet i København

I foredraget vil han fortælle om brugen af diverse arkivalier i forbindelse med forskning i ejendomshistorie. Med fokus på tingbøger, realregistre, ekstraktprotokoller, skøde-panteprotokoller, brandforsikrings- og taksationsprotokoller og andre nyttige værktøjer. Ejendomshistorie er en nyttig og vigtig del af slægtsforskningen og kan give mange interessante oplysninger til anernes liv.

Onsdag d. 7. december 2022 kl. 19.00
”Kunsten at gå på jagt i arkiverne” af Adam Jon Kronegh er arkivar på Rigsarkivet i København

Adam Jon Kronegh er kendt fra TV-programmet “Forsvundne Arvinger”. Adam vil denne aften fortæller om sit arbejde med udsendelserne og om hvordan han finder ukendte arvinger samt andre spændende historier, han er stødt på i sit arbejde ved Rigsarkivet.

 

Forårets foredrag

Onsdag d. 9. februar Kl. 19.00
Historiker Michael Kræmmer – Hvideslægten

Hvideslægten kaldes sådan, fordi den nedstammer fra den legendariske Skjalm Hvide fra Fjenneslev, der omkring år 1100 var kong Erik Ejegods nære ven og hærfører. Slægten har spillet en meget stor rolle i middelalderens første århundreder, og den var i en periode politisk helt dominerende.
Ærkebiskop Absalons generation af Hvider hjalp Valdemar den Store til magten, og den næste generation stod for gennemførelsen af det meste af Valdemar Sejrs erobrings-politik.
I nedgangstiderne efter Valdemar Sejrs død deltes hans sønner og deres efterkommere i stridende lejre, og Hviderne var oftest at finde mellem den siddende konges fjender. Således var de både involveret i drabene på Erik Plovpenning og Erik Klipping.

Foto: Absalons ligsten i Sorø klosterkirke

Onsdag d. 9. marts kl. 19.00 Generalforsamling i Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn på Nitivej nr. 8 på Frederiksberg. Dagsorden og bilag vil blive udleveret på mødet.

Onsdag d. 9. marts kl. 19.30
RETTELSE – da vores oprindelige foredragsholder har måtte aflyse på grund af sygdom, træder Anne Margrethe Krogh-Thomsen til i stedet med et foredrag om beklædning, liv og arbejde. Det oprindelige foredrag, vil vi forsøge at få lagt på et andet tidspunkt

Slægtsforsker Anna Margrethe Krogh-Thomsen “Fotografiet, hvad kan det fortælle os om vore slægtninges beklædning, liv, og arbejde”     Fra omkring 1880 havde fotografiet holdt sit indtog blandt almindelige borgere. Alle personer  ønskede gerne et portræt billede og  familiebillede. Et camera var ikke hver mands eje, så fotograferne rejste rundt i landet. Omkring århundrede og frem blev også mange landsbyer og købstæder fotograferede. Fotografiet har virkelig gjort livet for vore forfædre levende for os. Mange at de gamle billeder er i dag gemt på forskellige arkiver, og kan søges på nettet.

Onsdag d. 6. april kl. 19.00
It-arkivar Københavns Stadsarkiv; Jeppe Christensen; Om kilderne på Københavns Stadsarkiv.

Jeppe vil fortælle om begravelses-protokollerne der fortæller om livet og døden i København mellem 1860-1940. De indtastede begravelser bruges til slægtsforskning og historisk forskning i demografi, sygdom, sundhed og sociale forhold.
Der indtastet p.t. lige nu på livet løs af mange slægtsforskere. Jeppe vil også komme ind på andre indtasteprojekter som findes på Københavns Stadsarkiv samt hvad der allerede findes af indtastede arkivalier så som Politiets Registerblade, Politiets efterretninger, Politiets mandtal-ler, Erindringer, Vielse og ægte-skab samt meget meget mere.

Onsdag d. 11. maj kl. 19.00
Anders Dalsager, historiker og museumsinspektør fra Kroppedal Museum; Besættelsesårene i familiehistorien

Besættelsen og 2. Verdenskrig er vigtige begivenheder af Danmarkshistorien. Det er samtidig også begivenheder, der har præget mange danske familier.
I foredraget fortæller historiker Anders Dalsager om, hvordan danske familiers hverdag typisk ændrede sig på land og i by fra 1940-1945.
Derudover fortæller Anders også, hvor man i dag kan finde information om slægtninges deltagelse i modstandsbevægelsen eller kontakt med besættelsesmagten.

Foto: Churchill-gruppen