Foredrag 2023

Forårets Foredrag

Onsdag d. 11. januar kl. 19.00 foredrag af slægtsforsker og historiker Torben Albrecht Kristensen; Hvad kan vi finde på internettet i de mange databaser, og hvad bidrager de nye baser med til os slægtsforskere?

Torben har mange års erfaring med slægtsforskning, og han vil give os en grundig gennemgang af de mange baser vi kan finde på nettet. Fx Rigsarkivets baser, FamilySearch, Danish Family Search, Slægtsforskernes Biblioteks baser og mange andre spændende databaser

 

Onsdag d. 8. februar kl. 19.00 foredrag med arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet i København, Peter Birkelund: Retsopgøret efter besættelsen

I 2020 var det 75 år siden, at Danmark blev befriet efter fem lange besættelsesår. De første efterkrigsår var præget af retsopgøret mod de mange danskere, som på forskellig vis havde arbejdet for tyskerne under besættelsen.

Det skete med en række tillæg til straffeloven, hvorefter bl.a. tysk krigstjeneste på Østfronten, uniformeret vagttjeneste, deltagelse i bekæmpelsen af modstands-bevægelsen og angiveri blev straffet hårdt – fra 4 år til dødsstraf. Ligeledes var der et opgør med de såkaldte værnemagere, tyske krigsforbrydere og tjenestemænd.

Foredraget vil sætte fokus på retsopgørets baggrund, forløb og afslutning.  Peter har i de sidste knap 40 år beskæftiget sig med besættelsestiden og skrevet flere bøger om især mod-standsbevægelsen. Peter vil fortælle om de mange hyldemeter arkivalier, der findes på Rigsarkivet om retsopgøret.

 

Onsdag d. 8. marts kl. 19.00 Generalforsamling samt foredrag af Helge Baun Sørensen; Om at skrive en bog om min mor

Helge Baun Sørensen er vokset op i Brønshøj, hvor hans far og mor byggede hus i 1936. Forældrene var begge fra landet, Alsønderup og Helsinge i Nordsjælland, med store familier og mange kusiner og fætre.

I ‘Bogen om Agnes’ har Helge Baun Sørensen skabt et portræt af sin mor ud fra breve, som hun har skrevet gennem 60 år, det første under den spanske syge i 1920, det sidste i 1985. Hertil kommer en samling fotografier, som hun tog med sit Kodak box-kamera fra hun var 20 år, hvor de fleste negativer (7×11 cm) stadig er bevaret. En del af arbejdet med bogen har været at få skik på familien gennem de sidste 100 år, til tider med et større detektivarbejde, hvor Arkivalier Online er blevet flittigt brugt.

Helge Baun Sørensen er programmedarbejder i DR, har lavet programmer som ‘Amadeus’, ‘På Opdagelse’ i P2 og ‘Danmark Kort’ i P1. Siden 2015 har han været næstformand i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

 

 

Onsdag d. 12. april kl. 19.00 Besøg af Danske Slægtsforskeres formandinde Kirsten Sanders og bestyrelsesmedlem Hans Mølgaard (Hans er også formand for Vestegnens slægtsforskere)

De vil orientere os om Danske Slægtsforskere samt lave en intro-duktion til brug af DNA i slægts-forskning. Herudover medbringer vi diverse gratis materiale til foreningen og deltagerne samt udvalgte bøger fra vores webshop, som vi sælger til en god pris.

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets forårsudflugt, der vil blive afholdt den 10. juni 2023. Turen vil denne gang gå til spændende steder på Vestegnen. Se turen i næste blad nr. 1 2023.