Lokalt afgrænsede kilder

På denne side finder man links til kilder, som dækker nærmere afgrænsede områder af landet. En regional opdeling kan dog ikke blive 100 % nøjagtig. Regionale billeddatabaser er ikke med. De må findes under Billeder.

LANDSDÆKKENDE SØGNING

Amt – Herred – Sogn
Online-indgange til hjemmesider med lokalt afgrænset kildestof, dog ikke billeder. Indgang via kort, amt, herred eller sogn. Inden for hver enkelt lokalitet kan man finde digitale kilder, kirkebilleder, DIS-Forum, opslagspersoner til kilderne, en stednavnedatabase, Dansk Demografisk Database, sognetræf, danpa og sogn.dk. Disse hjemmesider er også med enkeltvis i de enkelte linksamlinger på denne side. Digitale kilder kan f.eks. være folketællinger, kirkebøger og skifteprotokoller, ligesom man kan finde efterlysninger fra DIS-Forum om personer i området. Danmark er defineret som det egentlige Danmark efter 1920.

Digitale kilder
Tænkt som en fælles indgang til hjemmesider med lokale slægtsforskerdata. Indgangen sker via Amt (inddelingen frem til 1970). Herfra frem til Herred og evt. til Sogn. Dækker en kilde flere sogne, søges den på herredsniveau o.s.fr., så glem ikke at søge lidt uden for dit specifikke sogn. Der ligger måske noget alligevel. Man er velkommen til selv at tilmelde gode sider, men husk, at siden ikke rummer slægtsbøger og anetavler.

NØRREJYLLAND

Vort Sogns Historie
Værket Vort Sogns Historie blev udsendt i årene 1950-58. Det er en blanding af Trap og personhistoriske oplysninger, koncentreret om jyske landsogne og enkelte gårde og gårdejere, delvis med billeder. Værket rummer oplysninger om areal og drift. Det er varierende, hvad der er med. Man betalte for optagelse, og ikke alle jyske sogne er med. Der søges på enkelte bind eller indscannet tekst på de enkelte sider. Derfor skal “å” søges med datidens stavemåde “aa”.

NORDJYLLAND (Hjørring og Aalborg amter)

Kystmuseet Bangsbo – Nordjyllands Kystmuseum
Kystmuseet Bangsbo har til huse i den gamle hovedgård, som kan dateres tilbage til 1364, og som ligger i det idylliske Bangsbo område. I Hovedbygningen (også kaldet “Den Hvide Gård”) er den primære udstilling centreret om livet omkring år 1900. Her var gården i Johan Knudsens eje og samlingssted for nogle af tidens største forfattere og kunstmalere. Så her kan du gå i Herman Bangs fodspor og få et spændende indblik i det farverige liv på Bangsbo.

Slægtshistorisk Forening for Brønderslev-egnen
Foreningen ligger inde med mikrokort af vendsysselske kirkebøger indtil 1891, vendsysselske folketællinger, registre til godsskifter i Vendsyssel og mormonarkivet. Men der er ingen specielle online-ressourcer på hjemmesiden.

Godsskifteprotokoller
Jens Ejgild Caspersen har på sin hjemmeside registreret en lang række godsskifteprotokoller fra Hjørring amt. Fra Aalborg amt Aalborg Hospital, godserne Refsnæs Gods og Dragsgård samt Stamhuset St. Restrup. Restrup gods ligger i Viborg amt og er også registreret. Som en specialitet finder man Komplette skiftebreve fra Læsø (fra Henry Nielsen i Sindal). Perioden varierer fra gods til gods, men ligger inden for tidsrummet 1713-1818.

Slægtshistorisk Forening for Hjørring og omegn
På siden ligger Asger Bruuns oversigt over vendsysselske godsskifter. Den er også registreret som selvstændigt link i denne oversigt.

Personregister til nordjyske godsers skifte- og fæstearkivalier
Rigmor Nørgaard og Else Jørgensen er gået sammen om registrering af alle navne nævnt i samtlige skifte- og fæstesager fra en lang række godser nord for Limfjorden, hovedsagelig i Hjørring amt. Men fra Aalborg amt er registreret Birkelse og Bjørnkær. Perioden varierer fra gods til gods, men ligger inden for tidsrummet 1710-1840 – Birkelse starter dog med 1697.

Folketællinger fra Vendsyssel
Jens Ejgild Caspersens registrering af enkelte folketællinger fra Hjørring amt samt Nørholm i Aalborg amt. Dækker et enkelt årstal – forskelligt fra sted til sted. Af købstæder bringes Frederikshavn 1850 og Skagen 1787.

Godsskifter fra Vendsyssel
Asger Bruun oplyser på startsiden, hvilke godser der er indtastet. Derfra kan man under godset søge på for- og efternavn, ægtefælle og skiftedato. Desuden henvises til den relevante skifteprotokol. Fælles navneregister til alle godser – i alt er 8300 poster fra 47 godser indtastet for perioden 1713-1850.

Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen

ØSTJYLLAND (Århus og Skanderborg amter)

Bente Feldballes stikordslister til Århus og Skanderborg amt
Stikord til kirkebøger i Mols og Djurs Sdr. herred, Hads, Ning, Voer, Nim, Framlev og Hjelmslev, Vrads og Tyrsting herreder. Oversigterne nævner kun årstal og navn og tjener således som register til de mere detaljerede kirkebøger.

Skifte- og fæsteuddrag fra Østjylland
Erik Brejls oversigt over navnestoffet i godsfæste- og godsskifteuddrag i en række østjyske herreder og i Skanderborg Rytterdistrikt. Desuden er Skanderborg købstad registreret 1738 til 1820 og Horsens købstad 1683 til 1820. I landdistrikterne ligger intervallerne på skiftende tidspunkter i 1700- og 1800-tallet. På startsiden findes en fælles søgeboks til stednavne eller personnavne. Det anbefales at læse “Hjælp til søgning”, inden man starter.

Midtjyske tingbogsuddrag
Erik Brejl har registreret tingbøger i Tyrsting herred i tidsrummet 1660-1683 med overspringelser.

Slægtshistorisk Forening, Århus
På siden Forsk i Århus er der et gaderegister med sognetilhørsforhold – dækker Århus kommune indtil 1970. Andre muligheder er en orientering om Erhvervsarkivet, som tillige er byens stadsarkiv. Man kan blive viderestillet til lokalarkiverne i de forstæder, som blev indlemmet i 1970.

RINGKØBING AMT

Hammerum herred
NB! Sikkerhedsindstillingerne for denne side skal muligvis ændres til permanent at akceptere pop-up’er. Denne hjemmeside vrimler med kopier af folketællinger (ca. 1787 til 1880) og kirkebøger fra Ringkøbing amt, især Hammerum og Bølling herreder. Ud over disse er der også folketællinger fra Ginding, Hind og Hjerm herreder samt skifteprotokollerne fra godser i Ringkøbing amt (ca. sidste halvdel af 1700-tallet). Bl.. a. skifteprotokollerne er direkte indscannede mikrofichekopier, som forstørres, når man klikker på dem. Man læser altså direkte i kilden. En enkelt lægdsrulle er også med: Vinding 1794-1829. Registrerede brugere kan bidrage direkte til at forbedre indholdet på siden. Læs anmeldelsen i Slægt & Data 2006 nr. 1.

VEJLE AMT

Vejle Byhistoriske Arkiv & Stadsarkiv
Fra Stadsarkivets hjemmeside kan man under Databaser finde Skattemandtaller og Vejvisere 1869 og 1901. Der findes også et Vejleleksikon med emneindgang til personer og virksomheder samt en samling indscannede lokale billeder, søgbare efter emne via Avanceret søgning. Der er også en udklipssamling på stedet.

SAMSØ

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø
På foreningens hjemmeside registreres slægtsnavnene fra kirkebøger, søruller, skifter m.m. over personer med tilknytning til øen. Adgang til oversigterne kræver indlogning. I Slægten nr. 33 fortælles om foreningens hjemmeside.

FYN

Fynske kirkebogsudtræk
Indtastede kirkebøger fra Båg, Bjerge, Odense, Skovby, Vends og Åsum herreder i Odense amt;  Gudme, Sallinge, Sunds, Vindinge og Ærø herreder i Svendborg amt – samt købstæderne Assens,  Nyborg, Odense og Svendborg. Skifteregistre til godser i Odense og Svendborg amt. Kirkebøgerne slutter med 1891, mens godsarkivernes registre starter ca. 1720. Der er register til navne, sogne og årstal for de registrerede kirkebøger.

Odensedatabasen
Odensedatabasen er et samlet register til onlinekilder om odenseanernes liv – dækker registreringer i 1700-tallet (læs nærmere under kildetyperne). Ikke kun de almindelige kilder som folketællinger og kirkebøger er medtaget, men også mere ukendte lokale kilder som f.eks. skatteregistreringer, borgerskaber, lavs- og tugthusprotokoller. Fanen “Om databasen” afgrænser kildetyperne og gør især rede for navneproblematikken ved søgning – læs nærmere under Avanceret søgning. Ved personsøgning fås alle registrerede data kronologisk sammen med links til personer, der er tilknyttet den søgte person (f.eks. en ægtefælle).

Fynhistorie
Sydfyns Lokalhistorie præsenterer en række lokalhistoriske arkivalier, bl.a. Karin Jørgensens afskrevne registre til fynske godsskifter. De ældste starter i 1681, de yngste går til 1826. Der findes også fæsteprotokoller i afskrift sammen med diverse kirkebogsregistre (Hundstrup 1765-1891 og Diernæs 1741-1808) og folketællingen fra Ollerup 1845 og 1855.

FREDERIKSBORG AMT

Helsingør
Afskrifter af kirkebøgerne fra Helsingørs Skt. Olai og Skt. Mariæ sogne i perioden 1814-1891. Endvidere lidt lokalhistorisk stof om byen. Det kan anbefales at supplere det med Helsingør biblioteks hjemmeside med disse overskrifter: Lokalhistorie og slægtsforskning. Lokalbibliografien og: Frederiksborg Amts Historiske Samfund: Register til årbog.

HOVEDSTADEN (København og Frederiksberg)

Folkeregisterkort for København
Læs om et rigtig godt hjælpemiddel på Københavns Stadsarkiv, hvis du har slægtninge, der døde før 1951. Kortene skal findes under den længstlevende ægtefælles navn og dødsdatoen.

Københavns Stadsarkiv
Arkivet er Københavns kommunes arkiv. På hjemmesiden har man lavet specielle faner til slægtsforskning og til lokalhistorie. På slægtsforskningssiden ligger der beskrivelser i brugen af disse kildegrupper: Politiets registrering. Vielser og begravelser. Håndværk og handel. Andre kildegrupper. Derudover kan man finde hent-og-print vejledninger, der hjælper med at finde vej i arkivaliejunglen. (Skal udskrives med Acrobat Reader). Lokalhistorikeren har på samme måde adgang til beskrivelser inden for disse områder: Bygninger. Virksomheder. Byens beboere og Kortlægning af lokalområdet. Også hertil findes der hent-og-print vejledninger.

Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728
Faksimileudgave af en bog fra 1906 med fortegnelse over de nedbrændte gårde og huse og mandtallet fra samme år over de dele af byen, der undgik ilden. Fortegnelsen og mandtallet er opgjort på kvarterer. Registeret er indlagt ved tekstskanning med de unøjagtigheder, det indebærer.

Kjøbenhavnske kvarterer. Hvilket kvarter ligger gaden i?
Clara og Flemming Svendsen har her lavet en alfabetisk oversigt over gaderne i det indre København i 1700- og 1800-tallet. Fra siden kan man gå videre til en oversigt over, hvor kendte mænd og kvinder boede i København i tidsrummet 1770-1870.
Nyboder havde sin egen opdeling. Se kvarterets historie og en oversigt over gadenavnene.

BORNHOLM

Register til bornholmske kirkebøger før 1814
Websitet rummer et standardiseret register til de bornholmske sogne før 1814. Standardiseringen medfører, at man henvises til originalen for helt nøjagtig ordlyd, og der henvises til sidetal i originalen. Der er først og fremmest registreret dåb, trolovelser, kopulationer, begravelser samt introduktioner, men også enkelte andre ting er noteret. Det anbefales at søge med %, når man er usikker på stavemåden.

Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening
Bornholmske folketællinger. En gårdliste, opdelt på sogne. Oversigt over udensogns bornholmere 1845. Jordebøger 1658, 1662, 1663 og 1689. Skifteekstrakter fra udvalgte år 1759-1829. Der er mulighed for at efterlyse bornholmere.