Foredrag 2020

Efterårsprogram 2020

Alle foredragene holdes så længe der ikke er nye tiltag vedr. smitte omkring Covid-19.

Ved foredragene bliver der ikke serveret sandwich eller drikkevarer. Vi overholder regler vedr. Covid-19

Du må gerne selv medtage lidt forplejning. Dog må der ikke medtages kaffe.

Onsdag d. 12. august:
DNA og slægtsforskning af Kommunikationskonsulent på Rigshospitalet Erik Kann

Er DNA løsningen på alle udfordringer i din slægtsforskning? På ingen måde. Men DNA er adgangsbillet til en masse konkrete og praktisk anvendelige muligheder i din slægtsforskning, muligheder der rækker langt videre end ”bare” at få procenttal på din asiatiske, afrikanske eller indokinesiske oprindelse. Foredraget tager dig med lige fra du bestiller dit DNA-test-sæt til du analyserer svarene. Det hele er lagt tilrette, så alle kan få praktisk glæde af en DNA-test. Det bliver en aften med meget lidt genetik-fagligt og med rigtig meget om de praktiske muligheder for dig som slægtsforsker.
Litteraturliste

Onsdag d. 9. september: Foredraget er flyttet til d. 13. januar 2021

Michael Dupont, Arkivar på Rigsarkivet København: Om DNA fra en brugervinkel
Er du blevet DNA-testet eller overvejer det, men har svært ved at se, hvad det kan bruges til?
Foredraget viser, hvad man kan presse ud af sine DNA-resultater, og hvordan man fx kan fastslå et faderskab 140 år efter, at barnet blev født uden for ægteskab.
Der bliver også demonstreret, hvordan en DNA-test kan være med til at bevise, at den anerække, man har stykket sammen ud fra kirkebøger og folketællinger, også er naturvidenskabelig korrekt.

Onsdag d. 7. oktober:
Poul Duedahl er professor ved historiestudiet på Aalborg Universitet
: Grænseland

Den dansk-tyske landegrænse udgør en stiplet linje på 69 kilometer trukket tværs over landkortet mellem Vadehavet og Flensborg Fjord. Gr ænselinjen adskiller to forskellige territorier, lovgivninger og retssystemer – og to befolkningers forskellige syn på, hvad der er væsentligt og uvæsentligt. En grænse er nemlig også en mental barriere, og det har i tidens løb ført til blodige kampe om, hvor den skulle gå. Derfor er Danmarks og Tysklands historie tæt sammenflettet med grænselandets.
Foredraget fortæller om grænselandet mellem Danmark og Tyskland fra tiden omkring 1840 og frem. Poul Duedahl tager os med på en rejse fra Hamborg til Kolding og fortæller om de skillelinjer, der har delt områdets indbyggere, og om de veje, der har bundet dem sammen. Om de uoverens-stemmelser, som satte spørgsmålstegn ved deres placering, om de krigsuroligheder, som ændrede deres forløb, og om de konsekvenser, som begiven-hederne fik for grænselandets befolkning. Lige indtil en folkeafstemning i 1920 fastlagde den nuværende grænselinjes placering.
Poul Duedahl forfatter til bogen ’Grænseland’, der udkom i forbindelse med TV-serien på DR1 af samme navn.

Der er indført tilmelding til dette arrangement p.g.a. Corona.

Onsdag d. 11. november:
Mette Tapdrup Mortensen, Museumsleder på Greve museum:
”Fra Peder Madsens Gang til Parcelhus”

Foredraget er desværre aflyst

Mette fortæller den gribende historie om, hvordan to efterladte børn i 1870’ernes København alligevel får en historie. Mette følger børnene William og Dagmars Hallstrøms spor gennem fire generationer. Historien starter i en etværelses kvistlejlighed på syv m2 i Peder Madsens Gang i København, fortsætter i det nybyggede Herlevhuse i efterkrigsårene og slutter i nutiden i et Lind/Risør-parcelhus i Høje-Taastrup. ‘Fra Peder Madsen Gang til Parcelhus’ er også historien om, hvordan Danmark og danskerne på kun få generationer ændrer sig: Fra de små, tætbefolkede og labyrintiske gader i det indre København blev jævnet med jorden til, at parcelhuse, kun 100 år senere, skød op som paddehatte på tidligere landbrugsjord rundt omkring hovedstaden.

 

Onsdag d. 9. december:
Latriner i København

Foredraget er desværre aflyst

Museumsinspektør Camilla Haarby Hansen fortæller om Latriner fundet på Kultorvet og i Pilestrædet fra slutningen af 1600-tallet, hvor der er blevet lavet forskellige naturvidenskabelige analyser på indholdet (rigtig lort).


Museumsinspektør Signe Lützau Pedersen fortæller om Latriner fundet i Nyboder fra slutningen af 1700-tallet, som går af brug i midten af 1800-tallet, hvorefter de bliver fyldt op med kasserede genstande fra husholdningerne (ikke rigtig lort, men masser af genstande, der dog er endt i latriner). 

 

 

Forårsprogram 2020

Onsdag den 8. januar kl. 19.00. 
” Genforeningen 1920 – Da Danmark blev samlet” Journalist, forfatter og moderator, Cand.scient.soc., Historie og Internationale Udviklingsstudier Simon Kratholm Ankjærgaard. Den dramatiske og medrivende fortælling om hvorfor og hvordan Genforeningen i 1920 fandt sted. Det er en fortælling om et intenst og kompliceret politisk spil – med afsæt i de mange engagerede aktører, der helligede deres liv til en sag. Fortællingen tager os blandt andet til København, Berlin, Flensborg, Aabenraa, Paris – og frontens skyttegrave. Billede: Pontoppidan.

Onsdag den 5. februar kl. 19.00.
Gør din historie levendeForskningsbibliotekar, Cand. Mag Mette Colding Dahl. tager alle med på jagten efter ny viden fra historiske kort og billeder online, Hun arbejder til daglig i Kort- og Billed-samlingen på Det Kgl. Bibliotek. Hun har et indgående kendskab til Det Kgl. Biblioteks Digitale samlinger, særligt til Danmark set fra luften – før Google, og har tidligere holdt foredrag om bl.a. brug af kort og billeder i lokal- og slægtshistorie. Når de skriftlige kilder er udtømt, hvor søger man ny viden til lokal- eller slægtshistorien? Mængden af historisk kort- og billedmateriale på internettet er vokset markant de seneste år, og det kan være en vanskelig opgave ikke kun at gennemskue, hvor man skal søge, men også hvordan man søger. Hvor søger man fx portrætbilleder af familiens aner? Hvad kan kobberstik fra 1700-tallet og postkort fra 1900-tallet bidrage med? Hvordan finder man placeringen af den gård, der engang var i slægtens eje? Og kan man også finde billeder af den? Hør også om Mediestream, hvor man har adgang til 5 millioner danske avissider, der kan gemme på guld i forhold til lokal- og slægtsforskning. PowerPoint

 

Onsdag den 11. marts kl. 19.00.

                                              GENERALFORSAMLING

                                            Dagsorden efter vedtægterne.

Onsdag den 11. marts kl. 19.00
”Retsbetjente – en arkivgruppe, du ikke kan komme udenom” Rigsarkivet København, driftmanager Jan Pedersen. Hør om Sine, der kom så galt afsted, og om de mange spændende arkivalier, der gemmer sig i denne arkivgruppe. Retsbetjent-arkiverne er en arkiv-gruppe, du ikke kan komme udenom, når du forsker i f.eks. din slægt eller lokalområde. I provinsen blev dommer- og politiembederne først adskilt i 1919. Indtil da blev rets- og politiarbejdet varetaget af byfogeder, herredsfogeder eller birkedommere. Disse embedsmænd gik under fællesbetegnelsen retsbetjente. Jan Pedersen fortæller ligeledes om, hvordan du bruger denne arkivgruppe. PowerPoint.

Onsdag den 8. april kl. 19.00 ”DNA og slægtsforskning” Aflyst
Bliver i stedet afholdt d. 12. august 2020

Af Kommunikationskonsulent på Rigshospitalet Erik Kann. Er DNA løsningen på alle udfordringer i din slægtsforskning? På ingen måde. Men DNA er adgangsbillet til en masse konkrete og praktisk anvendelige muligheder i din slægtsforskning, muligheder der rækker langt videre end ”bare” at få procenttal på din asiatiske, afrikanske eller indokinesiske oprindelse. Foredraget tager dig med lige fra du bestiller dit DNA-test-sæt til du analyserer svarene. Det hele er lagt tilrette, så alle kan få praktisk glæde af en DNA-test. Det bliver en aften med meget lidt genetik-fagligt og med rigtig meget om de praktiske muligheder for dig som slægtsforsker.

 

AFLYST
Forårsudflugten søndag den 14. juni.  Vi påtænker denne gang at lave en hyggelig tur til København hvor vi vil gå i Jødernes fodspor. Vi skal se og besøge steder, der relaterer til det Jødiske miljø. Vi spiser frokost i København. Reserver derfor allerede denne dato. Nærmere oplysninger om udflugten kan ses næste nr. af Slægt & Staun, eller på vores facebookside og på vores hjemmeside.