Forårsudflugten 2024 (Aflyst)

Vi er desværre blevet nødt til at aflyse denne spændende forårsudflugt, på grund af alt for få tilmeldinger

 

Lørdag den 25. maj 2024

Turen går til området omkring Kongens Lyngby
Vi skal besøge Hørsholms Egns Museum, spise på Nybro Kro,
og se en udstilling på Sophienholm Slot, hvor vi drikker kaffe/te og spiser kage.

Kl. 9.00 Afgang fra Ballerup Station

Sophienholm Slot

Kl. 10-12 Hørsholms Egns Museum
Museets permanente udstilling fortæller om Trykkefrihedstiden 1770-73 og Hirschholm Slot. Hør om skandalerne, der førte til Struensees henrettelse og dronning Caroline Mathildes landsforvisning – og i sidste ende til slottets fald.

Udstillingen viser genstande og inventar fra det nedrevne Hirschholm Slot. Kom tæt på historien om lægen J. F. Struensee og den unge dronning Caroline Mathilde, der i sommeren 1771 udlevede deres kærlighedsaffære, samtidig med at Struensee reformerede landet efter oplysningstidens idealer.

Museet har en stor samling af såkaldte “smædeskrifter”. En del af disse billeder og tryksager, der alle handler om Johann Friedrich Struensee, kan ses i museets udstilling i Hørsholm.

Baggrunden for disse smædeskrifter er, at Struensee den 4. september 1770 indførte trykkefriheden i Danmark. Dermed satte han en bølge af skriverier i gang, som skulle kulminere med en veritabel pressehetz mod ham selv efter hans arrestation den 17. januar 1772.

Smædeskrifterne var præget af kynisme og skadefryd overfor Struensee og hans parti. Samtidig indeholder nogle af billederne og tryksagerne også en vis grad af dokumentation af begivenhederne, selv om det er klart, at der bliver ‘smurt godt på, og at udgiverne først og fremmest har tænkt på at tjene penge.

Kl. 12.30-14.00 Frokost på Nybro Kro

Vi spiser kroens planke: tre stykker smørrebrød. Drikkevarer er på egen regning.

Hvornår Nybro kro blev opført, er et af historiens ubesvarede spørgsmål. De første sikre spor dukker op omkring 1912, men formentlig er den fra ca. 1900, og selve hovedhuset menes at stamme fra midten af 1800-tallet. Johannes Petersen var den første restauratør, og efter ombygning til restaurant i 1912 skiftede kroen atter ejer efter tre år.

De følgende år skiftede kroen ejerforhold tre gange, hvorefter grosserer hr. Vilhelm Skovgaard Petersen overtager kroen 1918. I 1922 overtog lensgreve Sigismund Schulin fra Frederiksdal Gods Nybro Kro, på daværende tidspunkt kaldet Nybro café, ved et mageskifte.

Han gav to mindre grunde i Frederiksdal i bytte for cafeen inkl. retten til at lægge til med både ved den såkaldte bådeplads. 1929 dør greven, og nevøen med samme navn overtager både gods og »Caféen« ved Nybro. Nevøen havde store planer med cafeen og i 1937 søger han om en betragtelig udvidelse af sidefløjen og ved samme lejlighed kaldte han cafeen for afholdsrestaurationen.

Det var i Schulin den yngres tid som ejer, at stedet skiftede navn til Nybro Kro, men det er tænkeligt, at stedet har heddet Nybro Kro i folkemunde væsentligt tidligere. Udvidelsen i 1937 var så omfattende, at kun få ændringer blev foretaget såvel udvendigt som indvendigt de næste mange år.

Kl. 15.00 vi ser udstillingen FLET i Kunsthallen på Sophienholm

Kl. ca. 15.30 Kaffe og kage på Sophienholm Slot

Sophienholms oprindelige bygning er opført i 1768 af generalpostamtsdirektør Theodor Holm og opkaldt efter hans hustru Sophie Holm på et landsted udstykket fra Frederiksdal Slot. Sit nuværende klassicistiske udseende fik bygningen i begyndelsen af 1800-tallet, da storkøbmanden Constantin Brun lod hovedbygningen ombygge, og den tilhørende park nyanlægges ved den franske arkitekt Joseph Jacques Ramée. Constantin Bruns hustru Friederike Brun er den person, der tydeligst har sat sit præg på Sophienholms historie.

Sin egentlige blomstringstid fik stedet fra omkring 1810. Her mødtes forfattere som Baggesen, Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg med andre af guldaldertidens store kunstnere, komponister og digtere fra ind- og udland. Efter familien Brun kom huset i andres eje. I perioden 1883-1963 var det i familien Allers besiddelse, og derefter overtog Lyngby-Taarbæk Kommune ejendommen.

Hovedbygningen benyttes i dag til kunstudstillinger året rundt – i respekt for datidens kulturelle aktiviteter på stedet. Der sættes fokus på relevante temaer. Der
vises separatudstillinger med markante kunstnere, og der arrangeres aktuelle kunsthistoriske udstillinger.
Kl. 17.00 Afgang med bus fra Sophieholm mod Ballerup St.

Prisen for forårsudflugten er kr. 495.- for medlemmer og kr. 550.- for ikke medlemmer. Drikkevarer er på egen regning.
Tilmelding til Anna Margrethe Krogh-Thomsen på mail krogh@get2net.dk eller på mobil: 5092 1478
Tilmelding senest 10. maj 2024.
Tilmeldingen er bindende, og der gives ikke penge retur.

Se programmet som PDF