Folketællinger/Kirkebøger på nettet

Arkivalier online
Siden rummer digitaliserede kirkebøger frem til 1892 og kongerigske folketællinger 1787-1916. Digitaliseringen er ikke færdig endnu, men husk, at nogle folketællinger allerede findes på CD-rom. Der skal installeres en plugin fra siden, før man kan læse arkivalierne. Desuden skal man anvende password på siden. Kvaliteten af indscanningerne er blevet kraftigt kritiseret, den dårlige funktionalitet har andre gjort noget ved. Man kan derfor med fordel aflægge et besøg hos dem:

Dansk Demografisk Database
I databasen kan søges navne på personer i folketællingerne 1787 til 1903, der er indtastet af frivillige under KIP-projektet. Ikke alle folketællinger er komplette, men 1787, 1801 og 1845 er færdige (1845-tællingen med fødested anført). De kan også købes på CD-rom/DVD.

Folketællinger
Aurelia Clemons i Indiana har udtrukket folketællinger fra Hjørring, Aalborg, Skanderborg, Randers, Svendborg, Odense, Holbæk og Frederiksborg amter (amtsinddelingen indtil 1970). De starter med 1787, men enkelte i Holbæk amt er dog fra 1771.

Folketællingen 1700 
Frederiksborg, Åkær og Skanderborg amter for året 1700.
Mandtaller over den mandlige befolkning i Frederiksborg, Åkær og Skanderborg amter for året 1700. Åkær amt dækkede Hads Herred i Århus amt. Mandtallerne skyldes en forordning samme år, hvorefter man skulle nedskrive antallet af våbenføre mænd og jordens bonitet i hartkorn, således at staten havde overblik over soldater og skatter. Da byerne var fritaget, er kun landdistrikterne registreret med navn, hartkorn, alder og civilstand (Gårdmand (G), Husmand (H), Indsidder (I) = Farmer, Cottager, Renter). Præst, degn, adelige og aktive soldater er ikke med. – Læs mere i Slægt & Stavn 2001 nr. 3.