Slægt & Staun

Slægt & Staun er foreningens medlemsblad,
som bringer artikler om bl.a. slægtsforskning, kulturhistorie, samt meddelelser fra arkiver, foreninger m.m.

Bladet sendes gratis til foreningens medlemmer 4 gange årligt: Uge 8 – 18 – 33 og 45.

Det er medlemmernes blad, og artikler fra medlemmer er meget velkomne.

Deadline for forslag til artikler er 5. januar, 8. marts, 1. juli samt 4. oktober.

 

Artikler bedes sendt til Redaktøren:
Gitte Bergendorff Høstbo
Ettehavevej 51 B, 2730 Herlev
E-mail: janhb@mail.danbbs.dk

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt efter aftale med redaktionen.

 

Prisen for enkelte numre er 20,- ( + forsendelse ).
Det er muligt at tegne særskilt abonnement på bladet for 145 kr. pr. år inkl. forsendelse.

Tilmelding til blad-abonnement kan ske ved indbetaling på foreningens girokonto <01> 220 8628.
For udenlandske abonnenter betales desuden portotillæg for forsendelsen
Bladet udsendes via Østjyllands Postcenter til medlemmerne 4 gange om året.

Abonnement giver IKKE gratis adgang til arrangementerne!