Vejledninger

Slægtskabsbetegnelser
Hvad er egentlig en grandtante eller et næstsøskendebarn? Denne artikel fra Mål & Mæle prøver at få styr på betegnelserne. Artiklen findes i vol 15 nr. 3  1992 side 18

Familiebetegnelser
Svend-Erik Christiansens artikel: Jeg – min halvfætters næstsøskendebarn blev oprindelig trykt i Slægt & Data 1994 nr. 2. Artiklen er koncentreret om de slægtskabsbetegnelser, man støder på i danske dokumenter, specielt i de senere led, med udblik til Norge og England.