Foredrag 2021

Efterårets foredrag (vil alle blive holdt på Nitivej nr. 8, bortset fra slægtsforskerdagen)

Generalforsamling afholdes den 8. september kl. 19.00

Onsdag den 8. september kl. 19.00
Slægtsforsker Anna Margrethe Krogh-Thomsen demonstrerer
FamilySearch.org og Ancestral Quest 16.
Gennemgang af brugen af Family Search. Hvad kan man finde i de forskellige afdelinger, og hvorfra kommer dataene i disse. Nogle er mere sikre end andre. Let gennemgang af slægtsprogrammet Ancestral Quest 16 og hvordan dette arbejder sammen med FamilySearch. Desuden vises samarbejdet direkte fra mellem Ancestral Quest, FamilySearch, MyHeritage og andre hjemmesider.

Onsdag d. 13. oktober kl. 19.00
Kulturformidler Gitte Bergendorff Høstbo fortæller om Den Spanske Syge.

Den Spanske Syge var en pandemi, der rasede i 1918. Over 50 millioner mennesker døde, heraf 14.000 danskere. Sygdommen spredtes til store dele af verden og ikke bare til Europa, Nordamerika og Asien, men også til Alaska og øer i Stillehavet og havde dermed karakter af en pandemi. Hvilken betydning har den spanske syge for os der lever i dag. Hør historien om nogle af de familier der blev ramt.

Slægtsforskerdagen
Lørdag den 30. oktober i Herlev Medborgerhus. Temaet er “Glemmer du, så husker jeg”
Dørene åbner 8.30 hvor der vil være morgenkaffe og bolle.
Vi har foredrag med Anders Dalsager, historiker og museumsinspektør fra Kroppedal Museum; ”Besættelsesårene i familiehistorien”.
Derefter et foredrag med Niels Wium Olesen, lektor på Århus Universitet; ”Modstand” Årene 1940-1945 var så forbandede, at alle danskere gjorde modstand mod tyskerne eller gjorde vi?
Frokosten er den traditionelle dejlige hakkebøf – og eftermiddagen byder på kaffe og kage samt sang og musik med Helle Nerup og hendes musikere. Vi synger Alsange fra en svunden tid.
Har du lyst til at være med til en dejlig lørdag så tilmeld dig senest d. 20. oktober direkte hos Anna Margrethe på mail; krogh@get2net.dk pris 355 kr. Se mere om Slægtsforskerdagen på vores hjemmeside https://genealogi-kbh.dk/slaegtsforskerdag/slaegtsforskerdag-2021/

Onsdag d. 10. november kl. 19.00 – Aflyst pga sygdom
Kommunikationskonsulent ved Rigshospitalets Øjenklinik, Cand.mag. Erik Kann fortæller om “Lovgivning til beskyttelse af børn”.
I 1888 og 1895 gennemførtes for første gang i Danmark regler ikke bare for kontrol med de børn, der var anbragt i pleje men også for godkendelse af plejeforældrene. Med afsæt i de to love får du et historisk overblik over de samfundsmæssige tiltag til beskyttelse af børn fra begyndelse af 1800-tallet og frem til sociallovgivningen i 1933. Det hele er underbygget af massevis af praktiske eksempler og anvisninger på de kilder, du kan anvende i din slægtsforskning.


Onsdag d. 8. december kl. 19.00
Museumsinspektør Camilla Haarby Hansen vil fortælle om de mange fund der er gjort ved det store udgravningsprojekt i Kastellet i forbindelse med skybrudssikring af området.
Der er gjort fund af adskillige fundamenter til nedrevne bygninger, samt til det slot, der planlagdes i Kastellet i 1660’erne. Dertil er der dokumenteret brønde og trævandledninger, der har ført drikkevand ind i Kastellet gennem århundreder. Blandt de mange genstandsfund er hverdagsgenstande som knapper, kridtpiber, mønter og keramik, men også lædersko og mere usædvanlige gen-stande. Som en afstikker fra Kastellet, vil Camilla afslutningsvis fortælle om nogle af de latrinfund, som der kommer flere og flere af i København – og hvad vi som arkæologer kan bruge dem til
Vær opmærksom på, at der til dette foredrag kræves coronapas

 

Forårets foredrag

Onsdag d. 10. februar kl. 19.00
Slægtsforsker Anton Blaabjerg: Slægtsforskning før den ældste kirkebog

Rigsarkivets forskellige afdelinger indeholder arkivalier, som kan kombineres og erstatte den brændte kirkebog f.eks. fra årene før 1787. Få rådgivning om, hvad disse arkivalier hedder, i hvilke arkivfonds som bl.a. retsbetjentarkiver, godsarkiver og amtsstuearkiver, de ligger. De venter blot på, at du skal nærstudere deres gotiske skrift og stykke oplysninger sammen om din slægt.

Foredraget er desværre aflyst.

 

 

Onsdag d. 10. marts kl. 19.30
Slægtsforsker Gitte Bergendorff Høstbo: Den Spanske Syge

Den Spanske Syge var en pandemi, der rasede i 1918. Over 50 millioner døde, heraf 14.000 danskere. Sygdommen spredtes til store dele af verden og ikke bare til Europa, Nordamerika og Asien, men også til Alaska og øer i Stillehavet og havde dermed karakter af en pandemi. Hvilken betydning har den spanske syge for os der lever i dag. Hør historien om den spanske syge og om nogle af de mennesker der blev ramt”.

Arrangementet er afholdt

 

Tirsdag d. 13. april kl. 19.00
Slægtsforsker Gitte Bergendorff Høstbo: Fanger fra Vestindien.

Fra 1853 til 1917 ankom der ca 30 fanger til Danmark fra de danske øer i Vestindien. Begik man dengang alvorlig kriminalitet på de tre øer, så kunne det betyde afsoning i Danmark. I foredraget berettes der om fangernes skæbne før og efter salget af øerne til USA for 100 år siden. Gitte fortæller særligt om den sidste sorte fange, der blev løsladt i 1923, Hezekiah Smith. et menneske som efter salget pludselig ikke længere havde et fædreland.

Foredraget vil blive afholdt Online

Arrangementet er afholdt

 

Onsdag d. 26. maj 2021

Michael Dupont, Arkivar på Rigsarkivet København: Om DNA fra en brugervinkel


Er du blevet DNA-testet eller overvejer det, men har svært ved at se, hvad det kan bruges til?
Foredraget viser, hvad man kan presse ud af sine DNA-resultater, og hvordan man fx kan fastslå et faderskab 140 år efter, at barnet blev født uden for ægteskab.
Der bliver også demonstreret, hvordan en DNA-test kan være med til at bevise, at den anerække, man har stykket sammen ud fra kirkebøger og folketællinger, også er naturvidenskabelig korrekt.

Arrangementet er afholdt

 

Forårsudflugten afholdes søndag d. 20. juni 2021 og turens program er det samme som skulle have været i 2020. ”Tur i de jødiske fodspor.” Vi ved det er en søndag, men det er pga. i jødedommen, er lørdag ugens hellige hviledag, derfor har vi fået lov at få dette specielle besøg om søndagen.

 

Tilmelding til arrangementerne
Alle foreningens arrangementer er lagt på foreningens hjemmeside. Husk du skal tilmelde dig foreningens arrangementer på foreningens hjemmesiden: www.genealogi-kbh.dk  pga. forsamlingsloftet. Indtil videre serveres der heller ikke sandwich eller kage og drikkelse til foreningens arrangementer. Hold øje med vores hjemmeside vedr. aflysninger af vores arrangementer både her i efteråret 2020 og i foråret 2021 Du er derimod velkommen til at medbringe mad og drikkelse (blot det ikke er kaffe, idet vi afholder vores arrangementer i Mormonkirken og her er der regler for at kaffe må ikke medtages) Du bedes bære mundbind eller visir indtil du sidder på stolen derinde

Alt er ikke som det plejer i øjeblikket og vi håber denne Coronavirus snart er blevet mere normaliseret så vi kan afholde vores arrangementer igen som vi plejer.