Bilag fra foredrag

14. februar 2024. Kommunearkiver ved Ulrich Alster Klug

6. september 2023 Family search af Anna Margrethe Krogh-Thomsen
(for at følge Anna Margrethes morfar, Johan Johansen Toft, har han nummer L83F-P4Q) 

12. april 2023. Introduktion til Danske Slægtsforskere af Kirsten Sanders

12. april 2023. DNA og slægtsforskning af Kirsten Sanders

8. februar 2023. Retsopgøret efter besættelsen og Kilder til foredraget  af Peter Birkelund

11. januar 2023. Databaser til slægtsforskning af Torben Albret Kristensen

14. september 2022. Deporteret til Sprogø og Livø af Henning Frandsen som er foredragsholder, journalist og historiker (BA)

6. april 2022.  Om kilderne på Københavns Stadsarkiv af It-arkivar Københavns Stadsarkiv Jeppe Christensen og Hannah de Place

9. marts 2022. Fotografiet og hvad kan det fortælle os om vore slægtninges beklædning, liv og arbejde af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. (dette er en stor fil som tager lidt tid at loade)

9. februar 2022. Hvideslægten af Michael Kræmmer

20. juni 2021. Jøder i danmark – foredrag på forårsudflugten

26. maj 2021. Om DNA fra en brugervinkel af Michael Dupont

13. april 2021. Fordømte Fanger fra Vestindien – links og litteratur af Gitte Bergendorff Høstbo

12. august 2020. DNA og slægtsforskning  af Kommunikationskonsulent på Rigshospitalet Erik Kann
Litteraturliste

11. marts 2020. Retsbetjente – en arkivgruppe du ikke kan komme udenom
af Rigsarkivet København, Driftmanager Jan Pedersen.

5. februar 2020. Gør din historie levende af Forskningsbibliotekar, Cand. Mag Mette Colding Dahl. 

4. december 2019.  Faderskabssager, skilsmissesager og adoptionssager af Arkivar på Rigsarkivet København Michael Dupont. 

13. november 2019. Når hensynet til Barnets Forbedring eller til at hindre dets sædelig Fordærvelse kræver af Kommunikationskonsulent ved Rigshospitalets Øjenklinik Erik Kann.

9. januar 2019. Ingen Haandværksmand maa boe paa Landsbyen, eller noget om landhåndværkere frem til ca. 1900 af Kommunikationskonsulent ved Rigshospitalets Øjenklinik Erik Kann. Litteraturliste

11. apr. 2018. Den Kongelige Fødselsstiftelse af Hans Peter Poulsen

14. marts 2018. Brug af DNAtests i slægtsforskning af Anders Mørup-Petersen og Jacob Hejmdal Gren . 

14. feb. 2018.  De sindssyge og de døde  af Arkivar på Rigsarkivet København Michael Dupont. 

10. januar 2018. Slægtsforskning i 1900tallet  af Per Andersen

8. november 2017. Den Polske indvandring af Lene T.
Buur, Cand.mag. i historie og museumsinspektør ved  Museum Lolland-Falster.

13. september 2017. Vandring fra land til by af Cand.scient Otto Bendixen

5. April 2017.  “Ejendomshistorie”  af Ulrich Alster Klug.

8. marts 2017. Digitaliseringen af de vestindiske arkivalier  af Arkivar, Ph.d. fra Rigsarkivet Niels Thode Jensen.

9. marts 2016. Stadsarkivet i København af Arkivar Helga Mohr

11. nov. 2015. Der har boet jøder i Danmark i 400 år af Cand.mag. i historie, Signe Bergmann Larsen.

7. okt. 2015. Hvordan findes skifter? af Arkivar på Rigsarkivet København Michael Dupont.

11. feb. 2015. Lægdsruller og stambøger af Arkivar på Rigsarkivet København Michael Dupont.

10. dec. 2014. Aviser som kilde for slægtsforskere af Senior-konsulent ved Kennedy Centret Erik Kann
Litteraturliste

9. april 2014. Slægtshistorie på Københavns Stadsarkiv af Arkivar Birgit Stougaard og arkivar Helga Mohr.

11. marts 2014. Ejendomshistorie af Arkivar på Rigsarkivet København, Michael Dupont.

10. april 2013. Slægtsforskning i Sønderjylland af Arkivar på Rigsarkivet Aabenraa, Leo Vinter Pedersen

11. april 2012. Når Døden indtræder: Skifter og dødsattester Michael Dupont, Cand.mag. adjunkt.

8. feb. 2012. Find oplysninger om dine slægtninge i hærens og søværnets arkiver af Jørgen Green

12. okt. 2011. Nyboder af Lone Wredstrøm

12. nov. 2008. Matrikler af Jan Pedersen 

8. okt. 2008. Med egne øjne dagbøger og erindringer som kilde af Sine Grumløse, etnolog

13. feb. 2008. Laugsvæsenet og dets skikke af Jan Pedersen. 

13. feb. 2008. Fattiggårde og fattigvæsen af Jan Pedersen. 

9 jan. 2008. Over Øresund om svensk emigration til Danmark  af Jørgen Mikkelsen

12 dec. 2007. Skifterne fortæller af Ulrich Alster Klug

11. Apr. 2007. Nærsamfundets arkiver slægtsforskeren og de kommunale arkiver af Christian Larsen, arkivar, Rigsarkivet

4. marts 2007. Slægtsforskning før kirkebøgerne af Genealog Anton Blaabjerg, Viborg. at komme bagom kirkebøgernes begyndelse belyses. – Bl.a. ved ejendomshistorisk. Mulighederne for undersøgelser, gennemgang af gamle tingbøger og regnskaber

10. jan. 2007. Sådan fandt jeg min svenske slægt af Gitte Bergendorff Høstbo.
Om slægtsforskning i Sverige og mulighederne for at finde svenske forfædre på nettet i de svenske databaser.

13. sep. 2006. Geworbne krigskarle Hvervede soldater i Danmari 1660-1867

7. dec. 2005. “Slægtsforskning i Tyskland”  Henriette L. Idestrup.  Til dette foredrag hører 7 forskellige bilag.  Klik på de forskellige bilag: 

12. okt. 2005. Holmen og slægtsforskning af Frank Allan Rasmussen

14. sep. 2005. Hvad hed bondens ko : om kilder til belysning af fæstebønders liv af Erik Kann

13. apr. 2005. Uægte børn Litteraturliste af Erik Kann

10. nov. 2004. Hvor boede folk, eller noget om at placere indbyggere på korrekt matrikelnummer Litteraturliste af Erik Kann

14. maj 2003. 2003-05-14 Skolemandtaller i det 18 århundrede af Gary Horlacher

9. april 2003. Huse forgår grunde består… af  Jan Pedersen

Slægtsforskning i København af Erik Kann (uden år)

Fattigvæsenets arkiver af Christian Larsen (uden år)