Slægtsforskerdag 2021 (Aflyst)

Vi ser os desværre nødt til at aflyse slægtsforskerdagen i år, da der ikke var nok tilmeldte. Vi kommer stærkt igen i 2022

Årets Slægtsforskerdag bliver afholdt lørdag d. 30. oktober 2021 og temaet er “Glemmer du, så husker jeg”

Program for Slægtsforskerdagen 2021

Kl. 09.30 Velkomst, indledning og praktiske oplysninger samt morgenkaffe og bolle.

Kl. 9.40 Anders Dalsager, historiker og museumsinspektør fra Kroppedal Museum; ”Besættelsesårene i familiehistorien”

Kl. 10.40 Vi stiller spørgsmål.

Kl. 11.20 Niels Wium Olesen, lektor på Århus Universitet; ”Modstand” Årene 1940-1945 var så forbandede, at alle danskere gjorde modstand mod tyskerne eller gjorde vi?

Kl. 12.20 Vi stiller spørgsmål.

Kl. 12.30 Frokost: Maden hentes ved en buffet i forhallen, og tages med tilbage til spisning i salen

Kl. 13.45 Kaffe

Kl. 14.00 Helle Nerup ”Alsange og andre sange fra en svunden tid”.

Kl. 15.45 Afslutning

Pris 355,- Incl. frokost samt morgenkaffe med bolle og ost. Dette indgår i prisen, kan ikke fravælges. Oplys ved tilmelding, hvis vegetarmad ønskes.

Tilmelding senest 10. oktober. Direkte til: krogh@get2net.dk eller A.M. Krogh-Thomsen, Hedebyvej 5, 3650 Ølstykke.

Tilmelding er obligatorisk – efter tilmelding vil I modtage en mail med betalingsoplysninger