Så har vi efterårets foredrag klar og det er med stor glæde, at vi kan sige, at de alle vil blive afholdt på Nitivej og der er hverken adgangsbegrænsning eller krav om mundbind. Så det er bare med at møde op!

Husk at indsende jeres e-mailadresse til info@genealogi-kbh.dk, hvis I vil have nyheder fra foreningen tilsendt fremover.

Nyt nummer af Slægt og Staun vol 41 nr 4 november 2021

Indholdsfortegnelse:
Foreningsoversigt
Årsberetning 2020
Årsregnskab 2020
Tak for tiden i bestyrelsen
Skrinets historie
En lille historie fundet på Folkemindesamlingen i København
Forårsprogram 2022
Discipel på Svaneapoteket
Slægtsforskning – tip nr. 1
Tastecafé for nye og erfarne tastere
Nye bøger
Tisvilde Højskole
Midtersiderne er forårets program 2022