Biblioteker

Bibliotek.dk
I Bibliotek.dk kan du se hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker – og du kan bestille det eller se hvilket bibliotek der har materialet hjemme. Med andre ord – en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker.
Send en bestilling til dit lokale bibliotek (uanset hvilket bibliotek der ejer materialet). Du vælger selv hvilket bibliotek du henvender dig til. Du skal hente materialet på det bibliotek du har valgt. Finder du ikke materialet i bibliotek.dk, så henvend dig til dit lokale bibliotek og hør hvad de kan gøre for at skaffe materialet til dig

Det Kongelige Bibliotek
Pligtafleveringsbibliotek med landets største samling af trykte slægtsbøger.

Statsbiblioteket i Århus
Online-katalog over en stor samling slægtsbøger.

Frederiksberg bibliotek
Adgang til bibliotekets hjemmeside om slægtsforskning. På siden ligger dels en række links til slægtsforskning i forskellige dele af verden, dels en introduktion til at slå op på alle bibliotekets bøger med slægtshistorie. Disse bøger må benyttes på stedet. Der er jævnligt kurser i at slå rigtigt op på siden.
På biblioteket er der stadig bevaret kort til slægtsnavne i årbøger og “sekundære navne” på indgiftede ægtefæller, som ikke umiddelbart fremgår af bogens titel eller emneord.