Hjælpemidler

Samlinger af flere baser

Cyndi’s List
Den danske del af amerikanske Cyndi Howells’ livsopgave: at samle slægtsforskningslinks fra hele verden. Naturligvis på engelsk, men heldigvis emneopdelt.

Diskussionsfora

Facebook
Facebook har mange grupper af slægtshistorisk interesse, som log in bruges email adresse og et selvvalgt password. Danske Sklægtforskere står for siden “Slægtsforskning” og her kan du blandt søge om hjælp til tydning, til arkivhjælp plus meget andet.

Gotisk skrift

E-learning – Gotisk håndskrift
Statens Arkiver har et tredelt kursus i gotisk skriftlæsning. I 1. del fortælles om skriften og dens historie, hvor der bl.a. er mulighed for udskrivning af skrevne gotiske sidste del læses rigtige dokumenter (med “facitliste”).

Gotisk håndskrift
Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen har et kursus i gotisk håndskrift ved selvhjælp. Der gengives bogstavprøver og kildetekster fra forskellige tidsrum i den dansk-norske periode, og af vekslende sværhedsgrad. Der ligger også en hjælpefunktion. Kræver fuld skærm.

Kort

Kort på nettet
På Kort- og Matrikelstyrelses hjemmeside finder man historiske og moderne danmarkskort samt matrikelkort, dog uden København og Frederiksberg. For optimal læsning kræves Java, til udskrift Acrobat Reader.

Købstadskort på nettet
Rigsarkivets opmålingskort fra perioden 1795-1805 samt en del ældre kort fra Vejdirektoratets Arkiv lægges løbende på  nettet.

Københavnske gadenavne
Find på denne side gadenavne frem til 1925. Ud over vejnavnet får man kvarter, sognetilhørsforhold mm. Kendte ændringer i vejnavnene er også nævnt. Databasen dækker Frederiksberg. Der er også udarbejdet en oversigt over ændrede gadenavne i København og på Frederiksberg frem til 1931.

Kjøbenhavnske kvarterer – Hvilket kvarter lå gaden i?
Flemming Svendsens liste over københavnske gadenavne, også på nu forsvunde gader. Efter branden i 1795 skete der mange ændringer. Der anføres gadens navn, kvarterets navn og eventuelle bemærkninger. Kvarterets navn kan være nyttigt f.eks. i forbindelse med folketællinger. Også Frederiksbergs gader er med fra 1864. Ligesom Nyboders historie, rummer oplsyninger og oversigter over gadenavnene og deres historie.

Vejvisere og telefonbøger

Kraks Vejviser
Vejviseren for København er udkommet siden 1770 med lidt vekslende udvælgelseskritierier. Hver 5. årgang er indscannet for perioden 1770-1895. Hvis man vil gennemse andre årgange, må man undersøge, om årgangen står på det lokalhistoriske arkiv, biblioteket eller i Post- og Telemuseets bibliotek.

Telefonbøger
Post- og Telemuseet har påbegyndt digitalisering af deres gamle telefonbøger. Digitaliseringen består i en årgangsvis scanning af hver enkelt side. Foreløbig i de bøger, der dækker København og Sjælland. Indtil videre må man møde op på museets bibliotek, hvis man vil benytte andre telefonbøger. På hjemmesiden oplyses, hvilke årgange de har stående. Scanningerne ligger som pdf-dokumenter og dækker foreløbig perioden 1880-1965, man kan også finde sjællandske landcentraler på siderne.

Militære forkortelser

Militære forkortelser 
Rigsarkivet har udarbejdet denne liste over de hyppigste forkortelser i lægdsrullerne. Læs her, hvad f.eks. MA 3 står for.

Navne

Godkendte navne
Siden rummer en alfabetisk oversigt over godkendte fornavne, suppleret med navnets betydning og hyppighed. På Ankestyrelsens hjemmeside ligger ikke kun godkendte fornavne, men også frie efternavne.

Ordbøger

Kalkars Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700)
De fire bind fra 1881-1907 er indscannet dels med scanner, dels med digitalkamera. Opslaget vil vise et billede af den originale bogs ordforklaringer.

Lille ordbog for slægtsforskere (PDF)
Fra Esbjerg Byarkivs hjemmeside kan downloades denne lille ordbog med fremmedord og gamle udtryk, ældre mål- og vægtangivelser, pengevæsen og romertal.

Ordbog over det Danske Sprog (ODS)
Man kan søge direkte på nettet i denne ordbog, som forklarer betydningen af danske ord fra perioden 1700 til 1950. Hovedsagelig rigssprog, men også en del dialekter, fagsprog og slang. Der er 180.000 ord at vælge imellem, så derfor er det en god idé at læse vejledningen først. Å og aa søges ens, mens ord med og uden accent regnes som to forskellige ord.

Oversættelsesordbøger
Ordbøger til danske genealogiske begreber, oversat til engelsk

Danish-English Genealogy Dictionary
Canadiske Norman Madsen’s hjemmeside rummer ud over ordbogen nyttige ting for udlændinge med danske rødder, f.eks. information med gotisk håndskrift og en kort oversigt over vigtige kildegrupper som supplement til ordbogen.

Danish Genealogical Word List
På mormonernes hjemmeside Familysearch ligger ikke kun en mængde genealogiske data, men også hjælpemidler, lidt dansk grammatik og en ordbog.

Norwegian-English Dictionary
Godt nok en norsk-engelsk ordbog, men langt hen ad vejen er ordene ens. Ordbogen oversætter en masse begreber, man kan støde på f.eks. i et skifte.

Tidsregning. Kalendere

Dansk kalender
Takket være Ruth Madsen kan vi nu finde den danske del af Bauers Calender online. Den kan også downloades. Dækker dog kun frem til 2099. På Steen Thomsens hjemmeside omtales disketteudgaven af kalenderen.

Søn- og helligdage
En alfabetisk oversigt over de latinske benævnelser, der optræder i kirkebøgerne. Der er også en oversættelse af andre latinske kirkebogsgloser som copuleret og ibidem.

Nørskov Saacks hjemmeside
En privat hjemmeside med mange sjove indskudte hjælpemidler: her findes en Ordbog for slægtsforskere, Omregningstabeller mellem måleenheder, romertal/arabertal, og andre sjove ting (skonumre og høje cifre omsat til bogstaver), dagens navn, bryllupsdage, evighedskalender og skæve helligdage for hvert enkelt år. Endelig er der en skematisk opstilling af Slægtskabsforhold. Blandt ting, der (heller) ikke har med slægtsforskning at gøre, kan nævnes Synsbedrag.