Indmeldelse + Pris

Kontingent til foreningen koster for et år kr. 275,-  for 2 samboende kr. 325,- . Indmeldelse efter 1. juli betales halv pris for det første år. Abonnement for bladet Slægt & Staun kr. 145 pr. år. Gæstekontingent kr. 30,- pr gang.

Indmeldelse i foreningen?