Nr. 4. November 2021

Indholdsfortegnelse:
Foreningsoversigt
Årsberetning 2020
Årsregnskab 2020
Tak for tiden i bestyrelsen
Skrinets historie
En lille historie fundet på Folkemindesamlingen i København
Forårsprogram 2022
Discipel på Svaneapoteket
Slægtsforskning – tip nr. 1
Tastecafé for nye og erfarne tastere
Nye bøger
Tisvilde Højskole
Midtersiderne er forårets program 2022