Nyt fra ArkivalierOnline oktober 2023

Supplikker

Rigsarkivet er i fuld gang med at digitalisere Danske Kancellis Supplikprotokoller. Supplikker er bønskrifter eller ansøgninger som befolkningen havde ret til at indsende til kongen gennem Danske Kancelli fra 1683.
I Rigsarkivet har vi supplikprotokoller fra 1699 til 1799. Protokollerne indeholder et sammendrag af de indkommende skrivelser og ofte et kort referat af sagens behandling.
Danske Kancelli var den vigtigste del af datidens centraladministration og behandlede alle sager som ikke omhandlede militære sager, udenrigske anliggende samt økonomi, skatter og told. Derfor findes der i supplikprotokollerne mange forskellige typer sager.

Vejledning til det danske kancelli
Som nævnt er Danske Kancelli en vigtig del af datidens centraladministration. Det var her fra de enevældige kongers love udgik og forvaltningen af landet fandt sted.
Faktisk er der i Rigsarkivets samling arkivalier fra Danske Kancelli tilbage fra 1500-tallet og frem til enevældens afskaffelse i 1848, hvor Danske Kancelli bliver erstattet af en række ministerier. Heriblandt Indenrigsministeriet og Justitsministeriet.
På Arkivalieronline finder du en digitaliseret udgave af store dele af arkivet fra Danske Kancelli, ligesom du kan blive klogere på arkivet gennem vejledningen på vores hjemmeside:

Læs vejledningen til Danske Kancelli på Rigsarkivets hjemmeside

Dette indlæg blev udgivet i Arkivalieronline. Bogmærk permalinket.