Bilag fra foredrag

11. marts 2020. ”Retsbetjente – en arkivgruppe, du ikke kan komme udenom” Rigsarkivet København, Driftmanager Jan Pedersen. PowerPoint serie. Klik her!

5. februar 2020. ”Gør din historie levende” Forskningsbibliotekar, Cand. Mag Mette Colding Dahl.  PowerPoint serie. Klik her! (Stor serie)

4. dec. 2019.  ” Faderskabssager, skilsmissesager og adoptionssager”   Michael Dupont.  Cand.mag.  adjunkt. PowerPoint serie fra foredraget.  Klik her.

11. apr. 2018. ” Fødselsstiftelsen i København”.  Hans Peter Poulsen.   Bilag fra foredraget  1. Tidslinier,   2.  Fødselsstiftelsen3. Samme til udprintning  4. Eksempler fra Fødselsstiftelsen,

14. marts 2018. brug af DNA-tests i slægts-forskning af Anders Mørup-Petersen og Jacob Hejmdal Gren Bilag til foredraget. Klik her

14. feb. 2018.  ” De sindssyge og de døde”   Michael Dupont.                          Cand.mag.  adjunkt.  Bilag foredrag.  Klik her

10. januar 2018. “Personer i 1900-tallet”. Per Andersen, Hent her.

8. november 2017. “Den polske arbejdsindvandring”. Cand.mag. i historie og museumsinspektør ved  Museum Lolland-Falster. Hent her

13. september 2017. “Vandring fra land til by”, Cand.scient Otto Bendixen,         Hent her

5. April 2017.  “Ejendomshistorie”  Ulrich Alster Klug.                                 Ejendomshistorie 1780-1840  Hent her.  Købstæder efter 1850 Hent her.

8. marts 2017. “Digitaliseringen af de vestindiske arkivalier, Arkivar,                 Ph.d. fra Rigaarkivet Niels Thode Jensen. Power Point-serie fra foredraget. Hent her.

9. marts 2016. ” Stadsarkivet i København.                                                            Arkivar Helga Mohr. Power Point-serie fra foredraget. Hent her.

Power Point-serie fra foredraget om Stadsarkivet i 2014.  Klik her.

11. nov. 2015  ”Der har boet jøder i Danmark i 400 år”   
Cand.mag. i historie, Signe Bergmann Larsen.

Power Point-serie fra foredraget. Hent her. 

7. oktober 2015 “Hvordan findes skifter?” 

Foredrag af Michael Dupont. Hent bilag her.

11. feb. 2015 “Lægdsruller og stambøger”

Foredrag af Michael Dupont. PowerPoint-serie fra dette foredrag. Hent  her. 

Aviser som kilde til slægtsforskning – afholdt 10. december 2014 af
Erik Kann, Senior-konsulent ved Kennedy Centret
Bilag til foredrag om Aviser: Klik her.

Litteraturliste til dette foredrag  Klik her.

Ejendomshistorie, 11 mar. 2014. Foredrag af Michael Dupont. (Power Point-serie) 

Slægtsforskning i Sønderjylland, 10 apr. 2013- Foredrag ved Leo Vinther Pedersen,   Bilag her 

Når Døden indtræder: Skifter og dødsattester”.Onsdag den 11. april 2012.  Michael Dupont, Cand.mag. adjunkt.  Der er 6 bilag til denne foredrag, print dem ud inden foredraget.    Side 221 + side 222 side 223 side 224samt Skifte 1  og   Skifte 2   

”Find oplysninger om dine slægtninge i hærens og søværnets arkiver”. Jørgen Green. Onsdag den 8. Feb.2012.  Bilag til dette foredrag (Stor fil)  klik her 

Nyboder, Foredrag af Lone Wredstrøm 12. okt. 2011.  Bilag her.

“Matrikler” ny artikel  af Jan Pedersen  12. nov. 2008. 

 ”Med egne øjne, dagbøger og erindringer som kilde” Sine Grumløse, etnolog.           8. oktober 2008. Hent bilag

“Laugsvæsenet og dets skikke” Artikel  af Jan Pedersen.  13. feb. 2008.

“Fattiggårde og fattigvæsen i 1800-tallet.Artikel af Jan Pedersen.  13. feb. 2008.

”Over Øresund – om svensk emigration til Danmark” Jørgen Mikkelsen, 9 jan. 2008 Bilag til dette foredrag. 

“Skifterne fortæller” Materialer til Ulrich Alster Klugs foredrag om skifter, samt flere gode adresser. 12 dec. 2007. Bilag om skifter her

“Nærsamfundets arkiver – slægtsforskeren og de kommunale arkiver.” Christian Larsen, arkivar, Rigsarkivet.  11. Apr. 2007: Bilag til foredraget

”Slægtsforskning før kirkebøgerne”. 4. marts 2007. Genealog Anton Blaabjerg, Viborg. at komme bagom kirkebøgernes begyndelse belyses. – Bl.a. ved ejendomshistorisk. Mulighederne for undersøgelser, gennemgang af gamle tingbøger og regnskaber.  Bilag til foredraget.

Foredrag om lægdsruller.  14. feb. 2007. Forskelligt materiale til arbejde med lægdsruller. Bilag udarbejdet af Erling Dujardin.   Her kan også nævnes Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsens egnen personlige hjemmeside, hvor der findes nogle rigtig fine materialer og vejledninger til brug ved arbejde med lægdsruller.

Sådan fandt jeg min svenske slægt” Gitte Bergendorff Høstbo. 10. jan. 2007.
Om slægtsforskning i Sverige og mulighederne for at finde svenske forfædre på nettet i de svenske databaser.  Materialer fra foredraget.

“Geworbne krigskarle.   Hvervede soldater i Danmark 1660 – 1867.”                  13. sep. 2006  Materialer fra foredraget

“Slægtsforskning i Tyskland” 7. dec. 2005. Henriette L. Idestrup.  Til dette foredrag hører 7 forskellige bilag.  Klik på de forskellige bilag:  Brev 1  —  Brev 2 —  Brev 3  —  Brevskrivning  –  Kirkebogsarkiv  —  Links-Tyskland Litteraturliste.

“Holmen og Slægtsforskning” 12. okt. 2005. Frank Allan Rasmussen. PowerPoint  Klik her

“Hvad hed bondens ko”: 14. sep. 2005.  Erik Kann, Materialer Klik her og her

“Uægte børn”. 13. apr. 2005.  Litteraturliste: Erik Kann: Klik her

“Hvor boede folk, eller noget om at placere indbyggere på korrekt matrikelnummer”     10. nov. 2004.  Litteraturliste: Erik Kann: Klik her

Foredrag om skolemandtaller  Gary Horlacher:  Klik her 

Materiale til  “Slægtsforskning i København” (Erik Kann): Klik her

Huse forgår, grunde består…Resumé af foredrag holdt i Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn, den 9. april 2003. (Jan Pedersen):  Klik her

Artikel om Fattigvæsenets arkiver, (Christian Larsen):   Klik her